Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5580

Title: Моделі та засоби підвищення живучості інформаційно-управляючих систем на основі еліптичних кривих
Authors: Літава, Гжегож Владислав
Bibliographic description (Ukraine): Літава Г.В. Моделі та засоби підвищення живучості інформаційно-управляючих систем на основі еліптичних кривих: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Г.В. Літава. - Тернопіль, 2015. - 139 с.
Issue Date: 26-Feb-2015
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
UDC: 004.9
004.056
681.51
Keywords: модель
живучість
інформаційно-управляюча система
дефект зовнішніх впливів
еліптична крива
криптографічна система
теоретико-числовий базис Радемахера-Крестенсона
дискретний логарифм
паралельний ро-метод Полларда
Abstract: Дисертація стосується удосконалення моделей та засобів підвищення живучості інформаційно-управляючих систем на основі еліптичних кривих (ІУСЕК) з врахуванням дефектів зовнішніх впливів за ознаками ймовірності та детермінованості. Розроблено моделі засобів та технології обчислень на еліптичних кривих (ЕК) із використанням теоретико-числових базисів Радемахера-Крестенсона для підвищення продуктивності обчислювальних методик здійснення основних операцій на ЕК у пристроях ІУСЕК. Створено апаратно-програмні засоби для виконання обчислень на ЕК і розв’язання дискретного логарифма вищої швидкодії із реалізацією паралельного ро-методу Полларда для живучих ІУСЕК. Заімплементовано побудовані теоретичні моделі помножувача цілих чисел великої розрядності за модулем та блоків для виконання операцій на ЕК у апаратних структурах. Проведено верифікацію параметрів живучості ІУСЕК для розроблених моделей, технологій та структур засобів обчислень на ЕК. Здійснено симуляційні дослідження та проаналізовано вплив методів виконання основних операцій на ЕК над скінченним полем вищих порядків на параметри живучості ІУСЕК для кожної з опрацьованих моделей та обчислювальних технологій. Застосування обчислень, реалізованих апаратно, уможливило щонайменше у 3 рази скоротити час обчислень дискретного логарифма порівняно з відомими алгоритмами.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5580
Content type: Thesis
Appears in Collections:05.13.06 – інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Litava.pdfАвтореферат1,04 MBAdobe PDFView/Open
Aref_Litava.djvu644,53 kBDjVuView/Open
Aref_Litava__COVER.png39,28 kBimage/pngView/Open
Diser_Litava.djvu4,21 MBDjVuView/Open
Diser_Litava.pdfДисертація6,54 MBAdobe PDFView/Open
Diser_Litava__COVER.png47,06 kBimage/pngView/Open
Vidguk Oponenta Kozluk.pdfВідгук464,59 kBAdobe PDFView/Open
Vidguk_Oponenta_Kozluk.djvu830,92 kBDjVuView/Open
Vidguk Oponenta Petrov.pdfВідгук8,01 MBAdobe PDFView/Open
Vidguk_Oponenta_Petrov.djvu3,26 MBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.