Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5386

Назва: Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із урахуванням нозологій
Інші назви: Inclusive library service for users with special needs and formation of multimedia library collections based on nosology
Автори: Пасічник, Володимир Володимирович
Кунанець, Наталія Едуардівна
Демчук, А.
Малиновський, О.
Ржеуський, А.
Kunanets, N.
Pasichnyk, V.
Kut, V.
Demchuk, A.
Malynovskyi, O.
Rzheuskyi, A.
Бібліографічний опис: Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із урахуванням нозологій / В. Кут, В. Пасічник, Н. Кунанець, А. Демчук, О. Малиновський, А. Ржеуський // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 75. — № 3. — С. 188-201. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Inclusive library service for users with special needs and formation of multimedia library collections based on nosology / N. Kunanets, V. Pasichnyk, V. Kut, A. Demchuk, O. Malynovskyi, A. Rzheuskyi // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 75. — No 3. — P. 188-201. — (Instrument-making and information-measuring systems).
Дата публікації: 2-вер-2014
Видавництво: Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 027.08
056.26
Теми: інформаційно-бібліотечне обслуговування
користувачі з особливими потребами
інформаційні технології
information and library services
users with disabilities
information technology
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано принципи побудови інформаційних технологій на основі методів математичного програмування для вирішення проблеми вибору програмної платформи системи дистанційного бібліотечного обслуговування осіб з особливими потребами, базуючись на розподілі ваг альтернативних платформ. Cформульовано концептуальні засади розвитку бібліотечних технологій для осіб з особливими потребами, що базуються на застосуванні сучасних мультимедійних інформаційних технологій та методології створення консолідованого інформаційного ресурсу, орієнтованого на обслуговування таких користувачів. Окреслено роль електронних бібліотек, зорієнтованих на обслуговування осіб з вадами здоров’я, як елементів системи соціальних комунікацій.
The principles of construction of information technology on the basis of mathematical programming methods for solving the problem of choosing the software platform of the remote library services for people with disabilities basing on the distribution of weights of alternative platforms have been analysed. The concept of the use of benchmarking tools for the research of libraries was developed. The conceptual foundations of library technologies for people with disabilities, which are based on the use of modern multimedia information technology and creation methodology of consolidated informational resource, which is designed to serve for users with special needs were formulated. The multimedia information resource of means, methods and forms of service for users with special needs in libraries is consolidated systematically and comprehensively. The role of digital libraries, which are service-oriented for individuals with disabilities, as part of social communication has been stressed. The integrated study of the service processes for users with special needs is implemented and a verbal model of multimedia information and library services in this category of users is formed. The conceptual basis of the creation of a multimedia library and information service for users with special needs is formulated. System analysis as an integrated system whose properties are determined by the gross properties of its individual elements or subsystems, has been presented as well as the characteristics of its structure, system-specific, integrative connections. The technology of multimedia library and information services for people with special needs is proposed, which allows to make differentiated providing of library and information services for users and to improve the available forms of service in all libraries on the basis of real inclusion of people with disabilities in an active social life (inclusion).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5386
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2014, № 3 (75)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.