Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5192

Назва: Системний підхід до формування та впровадження програмних заходів: територіально-ієрархічний зріз
Інші назви: Systematic approach to the formulation and implementation of program activities: territorial and hierarchical cut
Автори: Panukhnyk, Olena
Бібліографічний опис: Панухник О. В. Системний підхід до формування та впровадження програмних заходів: територіально-ієрархічний зріз / Олена Панухник // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 45. — № 2. — С. 32-38. — (Економіка та управління національним господарством).
Panukhnyk O. Systematic approach to the formulation and implementation of program activities: territorial and hierarchical cut / Olena Panukhnyk // Galician economic bulletin — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 45. — No 2. — P. 32-38.
Дата публікації: 27-тра-2014
Видавництво: Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 332.711
334.061
Теми: розвиток
планування
стратегія
прогнозування
програмні заходи
стратегічний план
регіональна територіально-господарська система
функціональна інтеграція
населений пункт
моніторинг інтеграційних процесів
інституційний механізм
development
planning
strategy
forecasting
program activities
strategic plan
territorial and regional economic system
functional integration
settlement monitoring integration processes and institutional arrangements
Короткий огляд (реферат): Запропоновано вирішення актуального наукового завдання з удосконалення системних підходів щодо формування та впровадження програмних заходів на національному, регіональному та муніципальному рівнях. Окреслено низку основних документів, які прийняті на найвищому загальнодержавному рівні та носять стратегічний характер. Узагальнено й розвинено науково-методологічні засади стратегічного планування регіональним та муніципальним розвитком. Визначено стратегічні пріоритети управління регіональними та муніципальними утвореннями. Встановлено основні детермінанти впровадження програмних заходів при здійсненні функціональної інтеграції населених пунктів. На основі проведених досліджень запропоновано систему формування багатосуб’єктного механізму реалізації програми функціональної інтеграції населених пунктів. Дано рекомендації щодо формування нової сучасної моделі територіальної організації управління.
The article offers an actual scientific problem solving to improve systemic approaches to the formulation and implementation of program activities at the national, regional and municipal levels. The author outlines a number of key documents that are accepted at the highest national level and have strategic nature. Scientific and methodological principles of strategic planning regional and municipal development are generalized and developed. The author defines strategic priorities of the regional administration and municipalities. The basic determinants of program activities implementation in the functional settlements integration are set. On the basis of the research the system of multy subjective formation mechanism of the program functional settlements integration is proposed. The article outlines recommendations for building a new modern model of territorial management.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5192
Власник авторського права: © „Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету“
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2014, № 2 (45)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.