Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5174

Назва: Удосконалення концептуальної моделі керування просуванням інформаційного продукту машинобудівного підприємства в мережі інтернет
Інші назви: The improvement of conceptual management model by the promotion of information product of machine building enterprise in the internet
Автори: Oksentyuk, Roman
Бібліографічний опис: Оксентюк Р. А. Удосконалення концептуальної моделі керування просуванням інформаційного продукту машинобудівного підприємства в мережі інтернет / Роман Оксентюк // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 44. — № 1. — С. 172-181. — (Маркетингові технології підприємств у сучасному науково-технічному середовищі).
Oksentyuk R. The improvement of conceptual management model by the promotion of information product of machine building enterprise in the internet / Roman Oksentyuk // Galician economic bulletin — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 44. — No 1. — P. 172-181.
Дата публікації: 20-бер-2014
Видавництво: Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 339.138
658
821
621
Теми: Інтернет-маркетинг
просування
веб-сайт
концептуальна модель
інформаційний продукт
стратегія
маркетингова ефективність
машинобудування
Internet-marketing
promotion
website
conceptual model
information product
strategy
marketing effectiveness
machine building
Короткий огляд (реферат): У сучасних умовах Інтернет виступає не лише в якості нового засобу підвищення ефективності бізнес-процесів, але й джерелом появи нових видів економічної активності, що реалізовує нові підходи до організації комунікативного середовища, у тому числі до проблеми просування товару. На даному етапі розвитку Інтернет та інформаційних технологій питання стоїть не лише в досягненні конкретного результату, але й в автоматизації процесу, скорочення часових і фінансових витрат. Тому особливо актуальним є питання створення оптимальних алгоритмів просування й інструментаріїв для розв’язку однотипних завдань на всіх етапах просування продукції підприємств галузі машинобудування. Однак, незважаючи на виконані в цій області дослідження, слід зазначити, що на сьогодні процес Інтернет-просування продукту розглянутий не повною мірою. Проблеми формування процесу Інтернет-просування інформаційного продукту на машинобудівних підприємствах залишилися поза увагою науковців. З огляду на вищевикладене, є підстави стверджувати, що подальшого розвитку вимагають теоретико-методичні підходи та практичні рекомендації щодо просування інформаційного продукту підприємств машинобудівної галузі у всесвітній комп’ютерній мережі Інтернет. Недолік розробок науково-практичного характеру в цій області визначив мету даного дослідження.
Market research is one of the most powerful tools of collecting information about market phenomena and processes, and it is a necessity to adapt to the Internet environment in the era of the information society. Using methods of Internet promotion can improve the level of people’s awareness of the products, services and the enterprise in a competitive environment, helping to ensure the profitability and competitiveness. Harnessing the power of online marketing machine-building enterprises makes it possible for customers to analyze this market segment and isolate the desired target group of enterprise customers, which in most cases are the entities that use the products of machine-building enterprises in their daily activities. In today’s environment Internet serves not only as a new means of improving the efficiency of business processes, but also the source of new types of economic activity, that implements new approaches to the organization of communication environment, including the issue of promotion. At this stage of the Internet and information technologies development, the matter of how not only to achieve a specific result, but how to automate the process, the question of reducing of time and cost expenditures are raised. Therefore, the creation of algorithms for optimal promotion and tools for solving similar tasks at all stages of the product promotion of machine-building enterprises is particularly important. However, having conducted the research in this sphere, it should be noted that the process of product promotion online is not fully regarded today. The problems of creating of Internet promotion process of information product at machine-building enterprises were left beyond the scientific interest. Regarding the above-mentioned facts, there is a reason to state that further development requires theoretical and methodological approaches and practical suggestions for promoting an information product of machine-building enterprises in the World Wide Web. Lack of scientific and practical developments in the given sphere of interest led to the purpose of this study.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5174
Власник авторського права: © „Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету“
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2014, № 1 (44)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.