Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5156

Назва: Інновація цінності та методика її реалізації на сучасному ринку
Інші назви: Innovation of value and the method of its realization in the modern market
Автори: Ravlyk, Natalia
Бібліографічний опис: Равлик Н. В. Інновація цінності та методика її реалізації на сучасному ринку / Наталія Равлик // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 44. — № 1. — С. 49-54. — (Економіка та управління національним господарством).
Ravlyk N. Innovation of value and the method of its realization in the modern market / Natalia Ravlyk // Galician economic bulletin — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 44. — No 1. — P. 49-54.
Дата публікації: 20-бер-2014
Видавництво: Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 330.132.6
Теми: інновація
цінність
стратегія
конкуренція
продукція
ринкова ніша
innovation
value
strategy
competition
products
niche market niche
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано зміст поняття «інновація цінності», а також подано визначення понять «цінність» та «інновація». Розкрито технологію вироблення інновації цінності та методики її реалізації на сучасному ринку. Описано, яким чином уникнути конкуренції та створити новий ринковий простір. Проведена характеристика та розмежування понять «блакитний» та «червоний» океан як два простори боротьби конкурентів у світі бізнесу. Розглянуто ймовірні інструменти творення нового ринкового простору, а також обґрунтовано схеми пошуку та завоювання нових ринкових ніш. Проаналізовано взаємозалежність витрат та цінності продукту для споживача, а також методи пошуку майбутніх покупців. Описано значення споживчої цінності товару для потенційних покупців. Розглянуто діяльність Cirque du Soleil (з франц. «Цирку сонця») як прикладу створення нового ринкового простору. Уточнено основні способи виходу за межі конкурентного середовища. Узагальнено алгоритм такого виходу, що передбачає: розроблення стратегічної канви по своїй галузі; обговорення якості свого продукту з орієнтованими неклієнтами; орієнтація на його цінність для споживача, потім на ціну, і в процесі впровадження на витрати.
In this paper the author proves the meaning of value innovation and defines the concepts of the value and the innovation. The technology of generating of value innovation and methods of its implementation on the market are revealed. The author describes how to avoid competition and to create new market space. The characteristic and the distinction between the «blue» and «red» oceans as two spaces of competition in the business world are conducted. Probable instruments of creating a new market space are regarded and the patterns of searching and gaining new market niches are justified. It is analysed the interdependence of cost and value of the product for the consumer, as well as methods of searching prospective buyers. The author describes the importance of consumer value of product for potential buyers. The activity of Cirque du Soleil (from the French «Circus of the Sun») as an example of creating a new market space is regarded. The basic ways of transcending beyond the competition environment are specified. The algorithm for this release, which includes: the development of a strategic outline for the industry, discussion of the quality of the product with no-customers, making focus on its value to the consumer, then on the price and in the process of implementation of the cost are generalized.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5156
Власник авторського права: © „Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету“
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2014, № 1 (44)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.