Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/420

Назва: Епоксикомпозитні матеріали, модифіковані енергетичними полями
Інші назви: Epoxycomposite materials modified by energy fields
Автори: Стухляк, Петро Данилович
Букетов, Андрій Вікторович
Добротвор, Ігор Григорович
Stuhljak, P.D.
Buketov, A.V.
Dobrotvor, I.G.
Бібліографічний опис: П.Д.Стухляк, А.В.Букетов, І.Г.Добротвор. Епоксикомпозитні матеріали, модифіковані енергетичними полями. — Тернопіль: Збруч. — 2008. — 208с.
Дата публікації: 2008
Видавництво: Збруч
УДК: 667.64
678.026
Теми: епоксидні композити, покриття, властивості, поверхневі шари, волокна, дисперсний наповнювач, руйнування полімерних композитів
epoxycomposite, coatings, properties, external layers, fibers, disperse filler, destruction of polymer composites
Короткий огляд (реферат): У монографії розглянуто основні фізико-хімічні аспекти і принципи формування композитних матеріалів на основі епоксидних смол. Наведено методики проведення досліджень композитних матеріалів, обґрунтовано основні закономірності деформування і руйнування полімеркомпозитів, наповнених дисперсними частками різної фізичної природи. Показано основні шляхи вдосконалення відомих методик дослідження матеріалів, які дозволяють максимально зменшити похибку результатів досліджень. Запропоновано новий підхід до модифікування компонентів оліґомерного зв’язувача і композицій енергетичними полями. Показано, що модифікування компонентів матеріалу магнітним полем і ультрафіолетовим опроміненням забезпечує високий ступінь зшивання матриці у зовнішніх поверхневих шарах, що підвищує експлуатаційні характеристики епоксикомпозитів і захисних покриттів на їх основі. Обґрунтовано вибір дисперсного наповнювача як комплексу з двох компонентів різної фізичної природи, що забезпечує поліпшення антикорозійних властивостей і стійкості до спрацювання захисних покриттів. Призначено для науковців, інженерно-технічних працівників, які займаються створенням і використанням полімерних композитів у машино¬будуванні, хімічній, нафтопереробній галузях промисловості і в сільському господарстві. Може бути корисною для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.
In the monograph basic physical and chemical aspects and principles of composite materials forming on the basis of epoxy resins are considered. The research methods of composite materials are resulted, grounded basic conformities to law of deformation and destruction of polymer composites, filled with the disperse particles of different physical nature. The basic ways of the known materials researches methods perfection are shown. It allows maximally to decrease the error of research results. New approach is offered for modification of oligomerous sewing components and compositions by the power fields. It is shown that modification of material components with magnetic field and ultraviolet irradiation provides higher degree of the matrix sewing together in external superficial layers, that promotes operating descriptions of epoxy composites and sheeting on their basis. It was grounded the choice of continuous fibres and disperse fillers as the complex mixture of two components with different physical nature which provides the increase of operating descriptions of the multi-layered sheeting. The book is intended for scientists, research workers, technical and engineering employees, which are engaged in creation and use of polymeric compositions in engineering, chemical, oil and gas industries and in agriculture. It can be useful to the graduate students and students of the proper specialities
Опис: ЗМІСТ Передмова Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скоро-чень і термінів РОЗДІЛ 1. Між фазові явища при формуванні компо-зитних матеріалів 1.1. Вплив наповнювача на особливості формування композитів 1.2. Вплив міжфазової взаємодії на основні власти¬вості композитних матеріалів 1.3. Вплив на властивості композитних матеріалів ультрафіолетового опромінення і магнітного оброблення РОЗДІЛ 2. Вплив фізичної природи наповнювачів на властивості композитів 2.1. Зв’язувач 2.2. Наповнювачі 2.3. Технологічні режими формування композитів 2.4. Вплив наповнювача на структуру і властивості композитів 2.4.1. Дослідження впливу дисперсного наповнювача на фізико-механічні і теплофізичні властивості епоксикомпозитів 2.4.2. Дослідження властивостей епоксикомпозитів в умовах напруженого стану 2.4.3. Дослідження ефективної площі поверхні дисперсного наповнювача з використанням наближених числових методів 2.4.4. Використання спектрального аналізу ділянок полімера для дослідження параметрів зовнішніх поверхневих шарів у епоксикомпозитах 2.4.5. Кінетика формування зовнішніх поверхневих шарів у епоксикомпозитах 2.4.6. Дослідження впливу природи наповнювача на структурні характеристики зовнішніх поверхневих шарів у матриці 2.4.7. Дослідження міжфазової взаємодії в процесі структуроутворення епоксикомпозитів РОЗДІЛ 3. Дослідження впливу енергетичних полів на властивості композитних матеріалів 3.1. Методи дослідження впливу енергетичних полів на властивості полімеркомпозитів 3.1.1. Методика дослідження впливу ультрафіолетового опромінення на властивості композитів 3.1.2. Методика дослідження впливу постійного магнітного поля на властивості композитів 3.2. Дослідження впливу тривалості ультрафіолетового опромінення на властивості композитів 3.3. Дослідження фізико-механічних властивостей модифікованих енергетичними полями епоксикомпозитів 3.3.1. Визначення адгезійної міцності 3.3.2. Дослідження повзучості епоксикомпозитів, сформованих під впливом енергетичних полів 3.4. Дослідження адгезійної міцності покриттів з матеріалів, що містять двокомпонентний наповнювач після оброблення енергетичними полями 3.5. Дослідження міцності модифікованих енергетичними полями захисних покриттів в умовах циклічних навантажень РОЗДІЛ 4. Технологічні основи формування покриттів 4.1. Технологія формування захисних покриттів 4.2. Вплив аґресивних середовищ на повзучість композитів 4.3. Дослідження зносостійкості захисних покриттів 4.4. Практичне використання полімеркомпозитних матеріалів для покриттів Список використаних літературних джерел Додаток
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/420
ISBN: 966-305-009-5
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Публікації працівників кафедри КТ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
zmist.pdfЗміст162,8 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
TYTULKA.pdfТитульна сторінка245,27 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
TYTULKA__COVER.png282,69 kBimage/pngПереглянути/відкрити
Literatura_.pdfСписок використаних літературних джерел217,12 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dodatky.pdfДодатки342,15 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
tabl_4.pdfТаблиця 4239,36 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
tabl_3.pdfТаблиця 3184,64 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
tabl_2.pdfТаблиця 2259,79 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
R_4.pdfТехнологічні основи формування покриттів393,02 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
R_3.pdfДослідження впливу енергетичних полів на властивості композитних матеріалів1,45 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
R_2.pdfВплив фізичної природи наповнювачів на властивості композитів4,25 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
R_1.pdfВплив фізичної природи наповнювачів на властивості композитів399,67 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора