Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/319

Назва: Умови реалізації зарядового впорядкування в моделі Мотт-Габбардівського матеріалу з корельованим переносом
Інші назви: Conditions of charge ordering in a model Mott-Habbard material with correlated hopping
Автори: Дідух, Леонід Дмитрович
Скоренький, Юрій Любомирович
Крамар, Олександр Іванович
Довгоп’ятий, Юрій Миронович
Didukh, Leonid
Skorenkyy, Yuriy
Kramar, Oleksandr
Dovhopyaty, Yuriy
Бібліографічний опис: Дідух Л. Д. Умови реалізації зарядового впорядкування в моделі Мотт-Габбардівського матеріалу з корельованим переносом / Л. Д. Дідух, Ю. Л. Скоренький, О. І. Крамар, Ю. М. Довгоп’ятий // Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, секція: фізика, 14–15 трав. 2008 р. : Тези допов. – Тернопіль : ТДТУ, 2008. – С. 206.
Дата публікації: 14-тра-2008
Видавництво: Тернопiльський державний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль, Україна
Часове охоплення: 14-15 травня 2008 року
УДК: 537.312
538.9
539.21
Теми: перехідні метали
зарядове впорядкування
фази Магнелі
функція Ґріна
температура Вервея
перехід діелектрик-метал
Hubbard model
transition metals
charge ordering
Magneli phase
Green's function
Verwey temperature
metal-insulator transition
Короткий огляд (реферат): Дана робота продовжує теоретичні дослідження ефектів міжелектронних взаємодій у вузькозонних матеріалах на основі узагальненої моделі з корельованим переносом електронів. Отримані результати дозволяють побудувати фазові діаграми переходу діелектрик-метал в системах із зарядовим впорядкуванням (типу фаз Магнелі).
This paper continues the theoretical study of electron interactions effects in narrow-band materials based on a generalized model of correlated electron transfer. These results allow to construct phase diagrams of metal-insulator transition in systems with charge ordering of Magneli phases type.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/319
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅻ наукова конференція ТДТУ (2008)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.