Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2706

Title: Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень на виробничому підприємстві
Other Titles: Intelligent decision support system for manufacturing plant
Authors: Козак, Роман Петрович
Kozak, Roman Petrovych
Issue Date: 25-Dec-2013
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: speech signal
мовний сигнал
speech recognition
розпізнавання мови
filtration
фільтрація
vocal management
голосове управління
Abstract: A research object is processes of the automated treatment of language signals. An object is programmatic tools of the automated treatment of language signals. The aim of work is research of methods and tools of analysis of language signals. In the process of gaining end next tasks will decide: analysis of methods of digital treatment of voice signals, analysis of the systems of recognition of broadcasting, and also software development for recognition of management commands. The worked out software in an aggregate with the system of collection and storage of information will allow to control the state of complexes of the engineering systems of housing objects, manage an equipment by means of voice, and also to execute language queries to the bases given.
Об'єктом дослідження є процеси автоматизованої обробки мовних сигналів. Об'єкт є програмні інструменти автоматизованого лікування мовних сигналів. Метою роботи є дослідження методів і засобів аналізу мовних сигналів. У процесі отримання кінець найближчі завдання вирішуватиме: аналіз методів цифрової обробки мовних сигналів, аналізу систем розпізнавання мовлення, а також розробки програмного забезпечення для розпізнавання команд керування. Розроблена програма в сукупності з системою збору і зберігання інформації дозволить контролювати стан комплексів інженерних систем об'єктів житлового, управляти обладнанням за допомогою голосу, а також виконати мовні запити до баз даних .
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2706
Content type: Other
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
annotation.pdf43,18 kBAdobe PDFView/Open
annotation.djvu5,97 kBDjVuView/Open
annotation__COVER.png73,13 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools