Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2673
Назва: Шляхи покращення фінансових результатів діяльності підприємства інноваційними засобами (на прикладі ПП «Содомора–Хлібопекарня»)
Інші назви: The Ways of Improving Financial Results of Enterprise Activity by Innovative Means (by the example of bakery «Sodomora–Khlibopekarnia» PE)
Автори: Данилишина, Анна Петрівна
Danylyshyna, Аnna
Бібліографічний опис: Данилишина, А.П. Шляхи покращення фінансових результатів діяльності підприємства інноваційними засобами (на прикладі ПП «Содомора–Хлібопекарня»): дипломна робота магістра за спеціальністю «08.03060102 - Менеджмент інноваційної діяльності» / А.П., Данилишина, Б. М. Андрушків; Тернопільський національний технічний університет мені Івана Пулюя, Тернопіль, 2013. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 149 с.
Дата публікації: 24-гру-2013
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 338.43
Теми: фінанси
finances
інновації
innovative activity
інноваційна діяльність
innovative policy
інноваційний потенціал
innovative potential
інноваційний менеджмент
innovative management
Короткий огляд (реферат): Дипломний проект на тему «Шляхи покращення фінансових результатів діяльності підприємства інноваційними засобами (на прикладі ПП «Содомора–Хлібопекарня») присвячений проблемі формування системи інноваційного менеджменту в процесі функціонування підприємств в сучасних ринкових умовах господарювання. В першій частині роботи розглянуті теоретико-методологічні основи формування інноваційної політики та її принципи формування. В другій частині подана загальна характеристика діяльності підприємства. Здійснено аналіз основних показників діяльності підприємства, виробництва основних видів продукції, проблем та перспектив розвитку, фінансового стану підприємства, прибутку та рентабельності, визначено зовнішні можливості та загрози і сильні та слабкі сторони підприємства. Проектна-рекомендаційна частина присвячена визначенню основних напрямків покращення фінансових результатів діяльності підприємства інноваційними засобами. Зокрема, розроблено пропозиції щодо удосконалення організації виробництва; збільшення виробничої потужності, шляхом установлення нової лінії для виробництва хлібобулочних виробів; удосконалення маркетингової діяльності на засадах інноваційного менеджменту. Спеціальна частина містить заходи з покращення охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології на підприємстві. Ключові слова : фінанси, інновації, інноваційна діяльність, інноваційна політика, інноваційний потенціал,інноваційний менеджмент.
The diploma paper entitled “The Ways of Improving Financial Results of Enterprise Activity by Innovative Means (by the example of bakery «Sodomora–Khlibopekarnia» PE)” is devoted to the problem of shaping a scheme of innovative management in the process of enterprise functioning in modern market economic conditions. The first part of the paper deals with theoretical and methodological basics of shaping innovative policy and its principles. The second part presents a general characteristic of the enterprise activity. Here the main indicators of enterprise activity, manufacturing of main products, problems and prospects of development, financial state of the enterprise as well as profitability and efficiency are analyzed. The part of work dealing with project and recommendations is devoted to defining main ways of improving the financial results of the enterprise activity using innovative means. Suggestions of improving the manufacturing organization, increasing the manufacturing capacity by means of establishing a new line for producing bakery products and improving the market activity on the basis of innovative management are developed. The special part contains some means of improving labour protection, life safety and ecology at the enterprise. Keywords: finances, innovations, innovative activity, innovative policy, innovative potential, innovative management.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2673
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора