Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2669

Назва: Удосконаленння планування інноваційної діяльності (на прикладі Промислової бази ТОВ «Тернопільбуд »)
Інші назви: Improving the Proceess of Planning Innovative Activity (by the example of industrical facility “Ternopilbud” LLC)
Автори: Семаньків, Ірина Володимирівна
Semankiv, Iryna
Бібліографічний опис: Семаньків, І.В. Удосконалення планування інноваційної діяльності (на прикладі Промислової бази ТОВ «Тернопільбуд») : дипломна робота магістра за спеціальністю «08.03060102 - Менеджмент інноваційної діяльності» / І. В., Семаньків, Б.П. Федишин; Тернопільський національний технічний університет мені Івана Пулюя, Тернопіль, 2013. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 140 с.
Дата публікації: 25-гру-2013
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 338.46
Теми: інноваційний процес
innovative process
інновації
innovations
організація виробництва
organization of manufacturing
планування
planning
продуктивність праці
labour efficiency
SWOT-аналіз
SWOT analysis
Короткий огляд (реферат): Дипломний проект на тему «Удосконалення планування інноваційної діяльності (на прикладі Промислової бази ТОВ «Тернопільбуд») присвячений проблемі вдосконалення організації праці та виробничого потенціалу. В першій частині роботи розглянуті теоретичні аспекти інноваційної діяльності, сутність функцій інновацій, організацію та планування інноваційної діяльності підприємства, а також особливості застосування планування в інноваційній діяльності підприємства В другій частині подана загальна характеристика діяльності підприємства. Здійснено фінансовий аналіз та аналіз основних показників діяльності підприємства, виробництва основних видів продукції, оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища організації. В проектно-рекомендаційній частині запропоновані заходи щодо вдосконалення організації праці та виробництва, покращення використання виробничого потенціалу підприємства та введення у виробництво нового виду продукції – бруківки. Спеціальна частина містить заходи про вдосконалення стану охорони праці на підприємстві, безпеку його у надзвичайних ситуаціях, а також проблеми екології. Ключові слова: інноваційний процес, інновації, організація виробництва, планування, продуктивність праці, SWOT-аналіз.
The diploma paper entitled “Improving the Proceess of Planning Innovative Activity (by the example of industrial facility “Ternopilbud” LLC” is devoted to the issue of improving the labour organization and production potential. The first part of the paper deals with the theoretical aspects of innovative activity, the nature of innovation functions, organization and planning of the enterprise innovative activity as well as peculiarities of implementation of planning in the enterprise innovative activity. The second part presents the general characteristic of the enterprise activity. The financial analysis, the analysis of the main indicators of the enterprise activity, manufacturing of the main types of products as well as assessment of both internal and external environment of the organization are given. The project and recommendation part of the paper suggests some ways of improving the organization of labour and manufacturing, developing the usage of enterprise production capacity and implementing the new type of product, namely cobbles. The special part contains the means of improving the conditions of labour protection, enterprise safety in case of emergency as well as ecological problems. Keywords: innovative process, innovations, organization of manufacturing, planning, labour efficiency, SWOT analysis.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2669
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора