Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2667
Title: Інноваційні шляхи удосконалення господарської діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Борщівський сирзавод»).
Other Titles: innovative ways to improve the business enterprise (for example, PJSC "Borschiv Cheese Factory").
Authors: Лесюк, Андрій Володимирович
Lesyuk, Andriy Volodymyrovych
Bibliographic description (Ukraine): Лесюк А.В. Інноваційні шляхи удосконалення господарської діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Борщівський сирзавод»). анотація на дипломну роботу магістра за спеціальністю „8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльності“/ А. В. Лесюк, ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2013 - 2 с.
Issue Date: 23-Dec-2013
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 338
Keywords: 8.03060102
менеджмент інноваційної діяльності
інноваційний розвиток, підприємство, стратегія.
інноваційний розвиток, підприємство, стратегія.
Abstract: Дипломний проект на тему «Інноваційні шляхи удосконалення господарської діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Борщівський сирзавод»)» присвячений проблемі пошуку шляхів удосконалення господарської діяльності підприємства. В першій частині роботи розглянуто інноваційний розвиток як складова економічного розвитку, стратегічний інноваційний розвиток підприємств та його етапи розвитку. В другій частині подано загальну характеристика діяльності підприємства. Проаналізовано виробництва основних видів продукції на підприємстві, проблеми та перспективи розвитку ПАТ «Борщівський сирзавод», виробництво сирної продукції в Україні, ринок молокосировини і молокопродуктів, проблеми і перспективи. Дано загальну характеристику фінансової стійкості підприємства, прибутку та рентабельності підприємства. Проектно-рекомендаційна частина присвячена пошуку шляхів інноваційного розвитку підприємства. Зокрема, обґрунтовано необхідність виходу на світовий зовнішній ринок та процесу удосконалення відділу маркетингу підприємства, запропоновано інноваційну стратегію просування продукції. Спеціальна частина містить заходи з покращення охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології на підприємстві.
Diploma project on "Innovative ways to improve the business enterprise (for example, PJSC "Borschiv Cheese Factory")" on the problem of finding ways to improve the business enterprise. In the first part of the paper deals with the development of innovation as part of economic development, strategic development of innovative companies and its stages of development. The second part presents the general characteristics of the enterprise. The analysis of main products in the enterprise, problems and prospects of PJSC "Borschiv cheese factory", production of cheese production in Ukraine, Market milk and dairy products, problems and prospects. Given the general characteristics of the financial stability of the company, earnings and profitability of the company. Design and recommendation part is devoted to finding ways of innovative development company. In particular, the necessity of entering the foreign market and global process improvement company marketing department proposed an innovative strategy to promote products. A special section contains measures to improve safety, life safety and environment in the enterprise.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2667
Content type: Other
Appears in Collections:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANOTATsIYa_Lesyuk.doc28,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools