Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2662
Назва: Напрямки фінансування інноваційної діяльності на підприємстві, на прикладі ТзОВ «Слава»
Інші назви: Napryamki fіnansuvannya іnnovatsіynoї dіyalnostі on pіdpriєmstvі on prikladі TzOV "Glory"
Автори: Кривко, Леся Володимирівна
Kryvko, Lesya Volodymyrivna
Бібліографічний опис: Кривко Л.В. Напрямки фінансування інноваційної діяльності на підприємстві(на прикладі ТзОВ «Слава»): анотація на дипломну роботу магістра за спеціальністю «8.03060102 - Менеджмент інноваційної діяльності» / Л.В.Кривко, Г. С. Нагорняк; Тернопільський національний технічний університет мені Івана Пулюя, Тернопіль, 2013. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 2 с.
Дата публікації: 24-гру-2013
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 338:631
Теми: 8.03060102
менеджмент інноваційної діяльності
інновації
система фінансування
джерела фінансування
інноваційна діяльність
економічний ефект
innovation
system fіnansuvannya
dzherela fіnansuvannya
іnnovatsіyna dіyalnіst
economic impact
Короткий огляд (реферат): У магістерські роботі проведено теоретичний опис, аналіз та оптимізацію заходів щодо напрямків фінансування інноваційної діяльності на підприємстві на ТзОВ «Слава». Обсяг та структура роботи. Магістерська робота складається з вступу, п`яти розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Перелік використаних джерел містить 62 позиції. У вступі обґрунтовано актуальність і значення теми, визначено мету і завдання кваліфікаційної роботи магістра, предмет і об’єкт дослідження та загальну методику проведення дослідження. У першій теоретичній частині розкрито теоретико-методологічні основи визначення фінансування. У другій аналітико-дослідницькій частині проаналізували управління інноваційною та фінансового діяльністю ТзОВ «Слава». У третій проектно-рекомендаційній частині розроблено ряд пропозицій щодо удосконалення фінансово-інвестиційної діяльності ТзОВ «Слава». У четвертій частині розкрито питання, які торкаються охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях у ТзОВ «Слава». У п`ятій частині розкрито питання з екології. У висновках коротко викладено найважливіші наукові та практичні результати.
In the master work the theoretical description, analysis and optimization of financing measures for innovation in enterprises ltd for «Glory». The scope and structure of the work. Master's thesis consists of an introduction, five chapters, conclusion, list of references and appendices. The list of references includes 62 positions. The introduction proved the relevance and importance of the topic, defined goals and objectives of Master's Work, the subject and object of research and the overall methodology of the study. In the first theoretical part series of theoretical and methodological basis for determining funding. In the second part of the analytical research analyzed the management of innovation and financial activity of LLC «Glory». The third recommendation of the project and developed a number of proposals to improve the financial and investment LLP «Glory». In the fourth series of issues related to health and safety and safety in emergency situations Ltd. «Glory». In Fifth series of questions in ecology. In conclusion summarizes the most important scientific and practical results.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2662
Тип вмісту : Animation
Розташовується у зібраннях:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора