Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2661
Назва: Дослідження шляхів удосконалення системи інноваційного менеджменту підприємства, на прикладі ТОВ «Ж.А.К»
Інші назви: Study ways to improve the system of innovation management company, as an example of LLC "ZH.A.K"
Автори: Мишко, Христина Олегівна
Myshko, Khrystyna Olehivna
Бібліографічний опис: Мишко Х.О. Дослідження шляхів удосконалення системи інноваційного менеджменту підприємства(на прикладі ТОВ «Ж.А.К»): анотація на дипломну роботу магістра за спеціальністю «8.03060102 - Менеджмент інноваційної діяльності» / Х. О. Мишко, Г. С. Нагорняк; Тернопільський національний технічний університет мені Івана Пулюя, Тернопіль, 2013. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 2 с.
Дата публікації: 25-гру-2013
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 338:658
Теми: 8.03060102
менеджмент інноваційної діяльності
інновації
інноваційний менеджмент
інноваційна активність
капітал
економічний ефект
innovation
innovation management
innovation activity
capital
economic impact
Короткий огляд (реферат): У магістерській роботі проведено теоретичний опис, аналіз та оптимізацію заходів щодо шляхів удосконалення системи інноваційного менеджменту підприємства ТОВ «Ж.А.К». Обсяг та структура роботи. Магістерська робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Перелік використаних джерел містить 64 позиції. У вступі обґрунтовано актуальність і значення теми, визначено мету і завдання кваліфікаційної роботи магістра, предмет і об’єкт дослідження та загальну методику проведення дослідження. У першій теоретичній частині розкрито теоретичні основи визначення системи інноваційного менеджменту підприємства. У другій аналітико-дослідницькій частині проаналізовано та здійснено оцінку системи інноваційного менеджменту у діяльності ТОВ «Ж.А.К». У третій проектно-рекомендаційній частині рекомендовано удосконалення системи інноваційного менеджменту у діяльності ТОВ «Ж.А.К». У четвертій частині розкрито питання, які торкаються охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях у ТОВ «Ж.А.К». У п’ятій частині розкрито питання з екології. У висновках коротко викладено найважливіші наукові та практичні результати.
In the master work the theoretical description, analysis and optimization measures on ways to improve the system of innovation management company of «ZH.A.K.». The scope and structure of the work. Master’s thesis consists of an introduction, five chapters, conclusions, list of sources and applications. List of sources used includes 64 positions. In the introduction the urgency and importance of topics defined goals and objectives of Master’s Work, subject and object of research and the overall methodology of the study. In the introduction the urgency and importance of topics defined goals and objectives of Master’s Work, subject and object of research and the overall methodology of the study. In the first theoretical part series of theoretical basis for the definition of innovation management companies. In the second analytical research and analysis of the estimation of innovative management in the activity of «ZH.A.K». In the third part of the project advisory recommended improving innovation management in activity of «ZH.A.K». In the fourth series of issues related to occupational health and safety in emergency situations of «ZH.A.K». In the fifth series of questions in ecology. The findings summarized the most important scientific and practical results.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2661
Тип вмісту : Animation
Розташовується у зібраннях:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора