Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2626
Title: Дослідження організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, на прикладі ТОВ "ОСП Корпорація Ватра"
Other Titles: Investigation of foreign economic activity management of enterprise, based on “OSP Vatra Corporation” LLC.
Authors: Потюк, Василь Михайлович
Potiuk, Vasyl
Bibliographic description (Ukraine): Потюк В.М. Назва : Анотація до дипломної роботи магістра за спеціальністю „8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування“/ В.М. Потюк ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2013 РІК. — 1 с.
Issue Date: 26-Dec-2013
Date of entry: 23-Dec-2013
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 339.09
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність
стратегія
ринок збуту
сертифікація
прогноз збуту
прибуток
Abstract: Проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність ТОВ «ОСП Корпорація Ватра». Визначено основні кроки підприємства для виходу на нові ринки збуту. Запропоновано методи реорганізації відділу маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності. Описано процес сертифікації продукції підприємства згідно європейських норм. Спроектовано участь підприємства у міжнародній виставці “Light+Building 2014”. Зпрогнозовано можливий об’єм збуту продукції на нових ринках збуту. Розраховано економічний ефект від нововведень.
Foreign economic activity of “OSP Vatra Corporation” LLC. is analyzed. The main steps of entry strategies on new distribution areas are determined. Rearrangement methods of marketing and foreign activity department is introduced. Products certification process is explained according to European standards. Company’s participation in the international exhibition “Light + Building 2014” is planned. Potential products’ sales quantity on new markets is forecasted. Economic impact of innovations is counted.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2626
Content type: Other
Appears in Collections:8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АНОТАЦІЯ.docАнотація26 kBMicrosoft WordView/Open
АННОТАЦИЯ.docАннотация25,5 kBMicrosoft WordView/Open
Annotation.docAnnotation24 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools