Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2609

Назва: Інноваційні шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства (на прикладі перо-пухової фабрики “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”)
Інші назви: Innovative ways to enhance the quality and competitiveness of enterprise (for example, feather and down factory " BILLERBEK – UKRAINE ")
Автори: Станько, Галина Василівна
Stanko, Galyna
Бібліографічний опис: Станько, Г. В. Інноваційні шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства (на прикладі перо-пухової фабрики “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”) : анотація на дипломну робота магістра за спеціальністю «08.03060102 - Менеджмент інноваційної діяльності» / Г. В., Станько, Л. Я. Малюта; Тернопільський національний технічний університет мені Івана Пулюя, Тернопіль, 2013. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 2 с.
Дата публікації: 21-гру-2013
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 330.341
Теми: інновація
інноваційний розвиток
конкуренто-спроможність
реклама
сертифікація
стандартизація
трансакційні витрати
якість
підприємства “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”
innovation
innovative development
competitiveness
advertisements
certification
standardization
transaction costs
quality
for example
feather and down factory " BILLERBEK – UKRAINE "
Короткий огляд (реферат): Магістерська робота присвячена питанням формування інноваційних шляхів покращення якості продукції в системі менеджменту підприємства. У роботі досліджено загальнотеоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту промислового підприємства. Проведено аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності перо-пухової фабрики “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”, дано оцінку ефективності витрат та заходів щодо забезпечення якості продукції. Запропоновано інноваційні шляхи вирішення даної проблеми: покращити ергономічні показники якості продукції та створити на підприємстві відділ управління якістю; здійснити впровадження виробництва і розробки нових видів продукції – ортопедичних матраців; застосовувати найсучасніші види реклами. Визначено ефективність запропонованих заходів
Master's thesis is devoted to questions of innovative ways to improve product quality in the system management. In this work the general theoretical foundations of product quality and cost of its achievements in the management system of industrial enterprise. An analysis of the economic and financial activities of feather and down factory "BILLERBEK–UKRAINE", assessed the cost-effectiveness and measures to ensure product quality. An innovative way to solve this problem: to improve the ergonomic quality products and create the enterprise quality management department, make the implementation of production and development of new products–mattresses, use the advanced types of advertising. Efficiency of the proposed measures
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2609
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора