Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2259

Назва: Про особливості трансформації промисловості в системі глобальних викликів
Інші назви: Features of industry transformation under the global challenges
Автори: Андрушків, Богдан
Погайдак, Ольга
Мельник, Лілія Миколаївна
Andrushkiv, Bohdan
Pogajdak, Olga
Melnyk, Liliya
Бібліографічний опис: Б.Андрушків. Про особливості трансформації промисловості в системі глобальних викликів / Б.Андрушків, О.Погайдак, Л.Мельник // Галицький економічний вісник. — 2012. — №5(38). — с.5-10 - (економіка та управління національним господарством та суб’єктами господарювання)
Дата публікації: 2012
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль, Україна
УДК: 338.45.01
Теми: промисловість
трансформація
глобалізація
структурні деформації економіки
industry
transformation
globalization
structural deformations of economy
Короткий огляд (реферат): Розкрито особливості проведення економічних реформ та трансформації у галузі промисловості в системі глобальних викликів. Враховуючи суттєвий вплив промисловості України на розвиток усього національного господарства підкреслено важливість проведення ґрунтовних досліджень процесів перебудови застарілих у глобальних умовах методів організації виробничо-збутової діяльності промислових підприємств. У контексті монографії Маркович І. Б. «Трансформація промисловості в системі глобальних викликів: організаційно-мережеві зміни та конкуренто-інноваційні виміри» запропоновано інноваційні підходи до збалансування пріоритетів вітчизняної промисловості зі світовими, розглянуто можливості використання її розробок як окремого напряму досліджень.
The features of economic reforms and industry transformation under the global challenges are disclosed. Given the significant impact of industry on the development of the entire national economy in Ukraine the importance of conducting thorough investigations of adjustment processes of obsolete in global conditions methods of production and distribution activities of industrial enterprises is emphasized. It is expedient to cover characteristics of factors which have the most significant impact on the ability of enterprises to quickly adapt to changes in the external environment, which is a prerequisite for achieving a high level of competitiveness in the market. In general, the article emphasizes the most important factors that determine changes in the world industrial production, including: increased international competition, which is associated with the emergence of new producers and their close integration with international markets, the rapid growth of technological changes, which leads to the reduction in industrial production cycles and makes the company continually innovate, improve its organizational forms and processes, improvement of economic performance in developing countries that gives reason to talk about the emergence of new market opportunities for both production and consumption, environmental factors such as climate change, depletion of natural resources and pollution resulting from industrial activities to some extent determine the further development of production, the regulatory environment and community values should be considered as important factors driving changes in the structure and features of the industry. In the context of the monograph by Markovych I. B. «Transformation of industry in global challenges: organizational and network change, and the competitiveness and innovation dimensions» the innovative approaches to balancing the priorities of the domestic industry with the world ones are proposed, the possibilities of using it as a separate development direction of research are considered. Considering the problem of lack of effectiveness of existing models of the domestic national economy, it is proposed to focus on the research and grounding of the choice of such form of economic growth, which would be able to resolve the problems of lack of competitiveness in the regional industry first, and then in the national and global dimensions. It is found that the economic globalization and accelerated flow of information stimulates and updates the search of such forms of inter-firm cooperation, which would possess the features of integrated forms of cooperation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2259
Власник авторського права: © „Галицький економічний вісник“
Статус публікації : Опубліковано раніше
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2012, № 5 (38)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.