Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2239
Назва: Особливості оцінювання конкурентоспроможності
Інші назви: Features of the competitiveness evaluation
Автори: Голда, Надія
Голда, Андрій Ігорович
Поліщук, Наталія
Golda, Nadiya
Golda, Andrey
Polishchuk, Natalia
Бібліографічний опис: Н.Голда. Особливості оцінювання конку-рентоспроможності / Н.Голда, А.Голда, Н.Поліщук // Галицький економічний вісник. — 2012. — №5(38). — с.91-95 - (загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання)
Дата публікації: 2012
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль, Україна
УДК: 06.71.01
Теми: конкуренція
конкурентоспроможність
споживча цінність
конкурентна стратегія
ефект споживання
коефіцієнт конкурентоспроможності
competition
competitiveness
consumer value
competitive strategy
the effect of consumption
rate of competitiveness
Короткий огляд (реферат): Розглянуто теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності та запропоновано комплексний підхід щодо її оцінювання, що дасть можливість більш глобально підходити до вирішення проблем підвищення конкурентоспроможності галузі та забезпечення держави конкурентоспроможною продукцією. Зокрема, для аналізу конкурентоспроможності продукції доцільніше використовувати аналітичні методи її визначення, а для аналізу конкурентоспроможності підприємства чи галузі змішані, зокрема аналітичні, табличні та графічні методи. Але які б методи визначення не застосовувалися, необхідно врахувати ефективність діяльності організації, виходячи з конкурентоспроможності й ефективності кожного товару на кожному ринку відносно конкурентів, та розраховувати показник стійкості функціонування організації.
Theoretical approaches to the competitiveness determination are considered and a comprehensive approach to its evaluation, which will enable a more global approach to solving the problem of improving the competitiveness of the industry and providing the country with competitive products is suggested. In particular, for the analysis of product’s competitiveness it is more appropriate to use analytical methods of its determination and for the analysis of enterprise or industry it is more appropriate to use mixed ones, including analytical, tabular and graphical methods. But whatever method is used the efficiency of the organization, based on the competitiveness and efficiency of each product in each market relative to its competitors should be taken into account, and the calculation of the index of the organization’s stability should be done. The competitiveness of enterprises depends entirely on the competitiveness of its products. It is so because it is impossible for the company to be competitive in case of producing uncompetitive products that don’t meet the needs of consumers. Thus, the concepts of competitiveness and the competitiveness of its products are interrelated. Competitiveness as an economic category means the ability of an individual business to stay ahead of its rivals in achieving the goal on a competitive market. Competitiveness is considered at the local and global scales: from determining the competitiveness of goods/services to determination of the competitiveness of firm, industry and country.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2239
Власник авторського права: © „Галицький економічний вісник“
Статус публікації : Опубліковано раніше
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2012, № 5 (38)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.