Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2146

Title: Розвиток теоретичних підходів щодо формування ефективної стратегії подолання бідності в процесі досягнення глобальних цілей розвитку тисячоліття
Authors: Комар, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Н.Комар. Розвиток теоретичних підходів щодо формування ефективної стратегії подолання бідності в процесі досягнення Глобальних Цілей Розвитку Тисячоліття / Н.Комар // Галицький економічний вісник. — 2012. — №2(35). — с.100-109 - (економіка та управління національним господарством)
Issue Date: 2012
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 304.4
364.462
Keywords: бідність
соціально-економічна нерівність
стратегія подолання бідності
Глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття
моделі здійснення соціальної політики
Abstract: Визначено суть стратегії подолання бідності на основі фрагментарних теоретичних підходів. Запропоновано етапи щодо формування й ефективного впровадження стратегії подолання бідності на практиці. Розроблено структурну модель стратегії подолання бідності з урахуванням причин виникнення бідності, потреб населення, критеріїв оцінювання бідності індивіда у країні, а також широкого набору інструментів внутрішніх та зовнішніх механізмів.
The essence of poverty reduction strategy based on fragmentary theoretical approaches are defined. The stages of the development and effective implementation of poverty reduction strategy in practice are proposed. The structural model of poverty reduction strategy with regard to the causes of poverty, population needs, criteria of assessment poverty of the individual in the country and tools the internal and external mechanisms are developed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2146
Copyright owner: © „Галицький економічний вісник“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2012, № 2 (35)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.