ⅩⅤ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2011) : [314] Collection home page

Logo

ⅩⅤ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

14-15 грудня 2011 року відбулась ⅩⅤ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Привітав учасників конференції та виголосив вступне слово проректор з наукової роботи Роман Михайлович Рогатинський.

Доповідали:

 • Є. Ріпецький Методи оцінки і покращення функціональних несучих параметрів сільськогосподарських грейферних навантажувачів
 • М. Подригало, А. Коробко Експериментальне дослідження аеродинамічних властивостей автомобіля
 • Ю. Скоренький, О.Крамар Роздільна здатність комп’ютерних засобів тестового контролю

Напрямки роботи конференції:

 1. Математичне моделювання і механіка
 2. Машинобудування
 3. Інформаційні технології
 4. Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
 5. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій
 6. Електротехніка та світлотехніка
 7. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 8. Математика
 9. Фізика
 10. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології
 11. Обладнання харчових виробництв
 12. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері
 13. Економіка та підприємництво
 14. Гуманітарні науки

Додаткова інформація у новинах університету за грудень 2011 року.

Збірник тез доповідей ⅩⅤ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 14-15 грудня 2011 року) / ММОНмолодьспорту України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – 347 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Зміст


1
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
3
4
5
6
7
8
9
10
11
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
162
163
164
165
166
167
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
168
169
170
171
172
173
174
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
196
197
198
199
200
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
 
319
342

Content


1
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
162
163
164
165
166
167
SEKTSIIA: MATEMATYKA
168
169
170
171
172
173
174
SEKTSIIA: FIZYKA
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
SEKTSIIA: KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
196
197
198
199
200
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
 
312. Zmist
319
342

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 314
TypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article14-Dec-2011Видавничі сторінки-
Article14-Dec-2011Зміст-
Article14-Dec-2011Методологічні особливості підготовки бакалаврів технічного напрямку в коледжахКалушка, В.
Article14-Dec-2011Математичне моделювання формоутворення мікрорельєфу поверхні в процесі абразивної обробки спечених пористих матеріалівБожко, Т.; Рудь, В.
Article14-Dec-2011Організація фізичного виховання студентів у спеціальних медичних групахШовдра, І.
Article14-Dec-2011Використання відеоматеріалів на заняттях іноземної мови в коледжах технічного профілюШовдра, Є.
Article14-Dec-2011Проблеми управління малого бізнесуШепетюк, Л.; Мочалов, І.
Article14-Dec-2011Нормативно-правове регулювання оборотних активів в бухгалтерському облікуСлив’як, І.
Article14-Dec-2011Методика організації та перевірки колективного проекту обробки даних, який вимагає застосування кількох інформаційних технологійПарфутко, Н.
Article14-Dec-2011Практичні заняття як домінуючий елемент у набутті професійних навичок із дисципліни "діловодство"Палагута, М.
Article14-Dec-2011Характеристика виробництва та споживання молока на УкраїніЛяхта, О.
Article14-Dec-2011Особливості стічних вод молокозаводівКоневич, М.; Гудь, В.
Article14-Dec-2011Розвиток навичок мислення у студентів засобами проектних технологій на заняттях української мови за професійним срямуваннямДудар, Ін.
Article14-Dec-2011Інтерактивне навчання із використанням аудіовізуальних та мультимедійних засобів якшлях розвитку особистісних компетентностей студентів на заняттях історіїДудар, І.
Article14-Dec-2011Домінанти творчості Івана Карпенка-Карого – комедіографаБойчук, В.
Article14-Dec-2011Культурна ідентичність в умовах глобалізаціїЮрчак, Н.
Article14-Dec-2011Політичний та економічний потенціал діаспорЩигельська, Г.
Article14-Dec-2011Теоретичні аспекти підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризмуШафранський, В.
Article14-Dec-2011Навчання студентів плаванню по схемам-алгоритмамФедчишин, Ольга Ярославівна
Article14-Dec-2011Лiкувальна фiзична культура при захворюваннях серцево-судинної системиТеплий, Андрій Михайлович
Article14-Dec-2011Іван Могильницький – видатний діяч українського національного відродженняСтухляк, М.
Article14-Dec-2011До проблеми соціально-економічної трансформації українського суспільстваСокол, С.
Article14-Dec-2011Ідеологічна толерантність як один з показників політичної культуриСокол, З.
Article14-Dec-2011Тенденції соціальної мобільності в сучасній УкраїніСівчук, П.
Article14-Dec-2011Вплив соціально-психологічних чинників на міжетнічну ситуаціюв УкраїніСеменів, Н.
Article14-Dec-2011Передумови успішності рухової підготовки студентів в процесі навчанняСалук, І.
Article14-Dec-2011Розвиток вестибулярної стійкості баскетболістів на загальнопідготовчому етапіСалук, І.; Третьяк, В.
Article14-Dec-2011Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентаційСавчин, Т.
Article14-Dec-2011Навчальні проекти з іноземної мови для студентівПроцик, Г.
Article14-Dec-2011Основні аспекти економічної діяльності УНДО (1930–1935)Потіха, Оксана Богданівна
Article14-Dec-2011Мультимедійна презентація як інноваційна форма навчанняПолюга, Г.; Стасюк, О.
Article14-Dec-2011Емоційний інтелект – показник копінг-поведінкиПеріг, І.
Article14-Dec-2011Актуальність дистанційної форми навчання з використанням сучасних засобів телекомунікацій у вивченні іноземної мовиПеренчук, О.
Article14-Dec-2011Плавання – засіб фізичної реабілітації метеозалежних людейОльховик, С.; Курко, Ярослав Віталійович
Article14-Dec-2011Інтермедіальні аспекти у літературно-мистецькій спадщині Якова СтрухманчукаНазаревич, Л.
Article14-Dec-2011Електричні поля та випромінювання – фактор ризиків впливу на організм людиниНадкевич, Л.
Article14-Dec-2011Психологічні передумови формування цинічності в педагогічні й професіїМоначин, І.
Article14-Dec-2011Методологічний аспект усунення міждисциплінарних комунікативних розривівМельничук, Н.
Article14-Dec-2011Професійно-прикладна фізична підготовка у студентів спеціального медичного відділенняКурко, Ярослав Віталійович
Article14-Dec-2011Фізичний стан спортсменів гировиків за різних погодних умовКульчицький, З.
Article14-Dec-2011Конформізм: міфи і реальністьНіконенко, В.
Article14-Dec-2011Лікувальна фізична культура при остеохондрозі шийного відділу хребтаКазмірчук, І.
Article14-Dec-2011Лейбніц про суб’єктивну здатність осягнення істиниДовгань, А.
Article14-Dec-2011Козацтво як одна із потужних сил в обороні православної віриДмитрюк, Н.
Article14-Dec-2011Комп’ютерне тестування у професійній підготовці інженерівДжиджора, Л.
Article14-Dec-2011Іван Франко та наукове товариство ім. Т. ШевченкаДжафарова, С.
Article14-Dec-2011Деякі проблемні питання правових наслідків недійсності правочинуГрузін, В.
Article14-Dec-2011Особливості перекладу науково-технічних текстівГінсіровська, І.
Article14-Dec-2011Вплив фізичного виховання на здоров’я націїГаліздра, Л.; Надозірний, Я.
Article14-Dec-2011Самостійна робота студентів з формування культури здоров’яВальчак, Н.
Article14-Dec-2011Застосування комп’ютерних технологій у навчально-тренувальному процесі з плаванняВальчак, Н.; Луців, В.
Article14-Dec-2011Дидиктичні та лексикографічні аспекти складання галузевого глосаріяБаб’як, Ж.
Article14-Dec-2011The origins and causes of the world economic crisisMarynenko, N.; Khrupovych, S.
Article14-Dec-2011Стан, проблеми та тенденції розвитку фондів людських ресурсів підприємств транспортуШаповалова, О.
Article14-Dec-2011Фінансово – економічні погляди Л.М. ЯснопольськогоЦіх, Т.
Article14-Dec-2011Фінансова стійкість підприємстваХимич, Ірина Григорівна
Article14-Dec-2011До питання формування ефективних ланцюгів поставокФалович, В.
Article14-Dec-2011Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльностіСпівак, С.
Article14-Dec-2011Актуальні проблеми вивчення конфліктів на підприємствіСівчук, І.
Article14-Dec-2011Необхідність використання соціальної реклами в УкраїніСеменюк, С.
Article14-Dec-2011Економічна безпека в УкраїніРуда, О.
Article14-Dec-2011Формування системного підходу в управлінні підприємствами регіонуРізник, Н.
Article14-Dec-2011Причини виникнення та перспективи розвитку “зеленого” маркетингуРатинський, В.
Article14-Dec-2011Аналіз методу «пошукова оптимізація» як інструмент Інтернет-маркетингуОксентюк, Р.
Article14-Dec-2011Поняття технічної естетики та ергономіки та їх значення при розробці нового товаруОксентюк, Б.
Article14-Dec-2011Особливості становлення інноваційної політики в період формування економіки УкраїниНагорняк, Г.; Славута, А.
Article14-Dec-2011Особливості становлення інноваційної політики в період формування економіки УкраїниНагорняк, Г.; Славута, А.
Article14-Dec-2011Роль інноваційної політики у системі соціально-економічного розвитку УкраїниНагорняк, Г.; Славута, А.
Article14-Dec-2011Необхідність планування діяльності підприємстваМеленчук, Ю.
Article14-Dec-2011Теоретичні основи оцінювання рівня конкуренції на промисловому ринкуМаркович, Ірина Богданівна
Article14-Dec-2011Формування ринкової системи оплати і мотивації праці в УкраїніЛевчунь, Г.
Article14-Dec-2011Реформування економіки України в контексті євроінтеграційної проблематикиЛевицький, В.
Article14-Dec-2011Сучасний етап розвитку соціального партнерства в УкраїніКудлак, Віталій Ярославович
Article14-Dec-2011Еволюція наукової думки на проблему формування споживчого попитуКраузе, О.
Article14-Dec-2011Функціональний підхід до визначення економічної ефективності інноваційно-комплексного провайдингу розвитку малого підприємництваКрамар, І.
Article14-Dec-2011Сутність ризику у вітчизняній та зарубіжній довідковій літературіКоролюк, Т.
Article14-Dec-2011Проблеми дорожньої галузі УкраїниКовальчик, Олена Арнольдівна
Article14-Dec-2011Мотивація праці персоналу підприємстваКалушка, Л.
Article14-Dec-2011Інноваційна стратегія розвитку підприємства в сучасних умовах ринкуКазмірчук, С.
Article14-Dec-2011Маркетинговий аналіз обсягу продажу товарів підприємстваДячун, О.
Article14-Dec-2011Маркетингові стратегії підприємстваГолда, А.
Article14-Dec-2011Аналіз конкурентоспроможності підприємств як об’єктивна необхідністьГолда, Надія Михайлівна
Article14-Dec-2011Переваги та недоліки вибіркових спостережень суспільних явищГалущак, Ольга Ярополківна; Пиндус, Т.
Article14-Dec-2011Проблеми закупівлі комунальних послуг державними установами України у світлі змін законодавстваГалущак, М.
Article14-Dec-2011Проблеми розвитку нових форм валютного кредитування підприємств України банківськими установамиВладимир, Ольга Михайлівна
Article14-Dec-2011Сутність поняття фінансової стійкості підприємстваВасилишин, Т.
Article14-Dec-2011Класифікація детермінантів формування конкурентоспроможності галузіБорисова, Т.
Article14-Dec-2011Сутність поняття ризику у діяльності підприємстваБілинська, У.
Article14-Dec-2011Аналіз стратегічного потенціалу як основа формування маркетингової стратегії розвитку машинобудівних підприємствБица, В.
Article14-Dec-2011Сутність лізингової діяльності в фінансово-економічному аспектіБерезовська, О.
Article14-Dec-2011Актуальні проблеми ефективного управління персоналомФалович, А.
Article14-Dec-2011Оцінювання ступеня підприємницького ризикуТимошик, Н.
Article14-Dec-2011Інновація як фактор випереджального розвитку економікиСтойко, І.; Юрчак, О.
Article14-Dec-2011Інновації в освітіСтойко, І.; Цебрій, О.
Article14-Dec-2011Проблеми формування і реалізації інноваційного потенціалу в трансформаційній економіціМалюта, Л.; Спиридонова, Ю.
Article14-Dec-2011Удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю продукціїСемчишин, Є.; Яворська, Ю.
Article14-Dec-2011Соціальна відповідальність бізнесуОксентюк, А.
Article14-Dec-2011Софтизація промисловості: поняття та значенняМельник, Лілія Миколаївна; Бендерська, І.
Article14-Dec-2011Організаційна культура як фактор управління інтелектуальним капіталом та впливу на діяльність підприємстваМандзій, О.
Article14-Dec-2011Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємстваМалюта, Л.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 314