Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20622

Назва: Бренд-менеджмент маркетинговими комунікаціями в «електронному ресторані»
Інші назви: Brand management by communication in «electronic restaurant»
Автори: Юрчак, Едуард Володимирович
Yurchak, Eduard
Приналежність: Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна
Kiev National University of Trade and Economics, Kiev, Ukraine
Бібліографічний опис: Юрчак Е. В. Бренд-менеджмент маркетинговими комунікаціями в «електронному ресторані» / Едуард Володимирович Юрчак // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 70–78. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description: Yurchak E. (2016) Brend-menedzhment marketynhovymy komunikatsiiamy v "elektronnomu restorani" [Brand management by communication in «electronic restaurant»]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 70-78 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 16-лис-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 339.138
005.33
Теми: інтегровані «електронні» маркетингові комунікації
«електронне інтерактивне меню»
інформаційно-рекламні QR-коди
інтерактивні системи Інтернет-сайту
integrated «electronic» marketing communications
«interactive electronic menu»
information and advertising QR-code
interactive Internet site systems
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 70-78
Початкова сторінка: 70
Кінцева сторінка: 78
Короткий огляд (реферат): Комерційний успіх маркетингових інструментів «електронних комунікацій» на етапі залучення та створення умов довготермінової лояльності клієнтів до бренду закладу РГ на сьогодні має перспективу інтенсивного розвитку в напрямку впровадження маркетингових інструментів «електронних комунікацій» також і на етапі обслуговування залучених клієнтів у закладі РГ, тобто створення комплексних інформаційно-маркетингових систем брендів закладів РГ нового типу – «електронний ресторан». У статті розглянуто питання обгрунтування доцільності та основних проектних ідей концептуального проекту «Інноваційні інструменти та технології бренд-менеджменту інтегрованими “електронними” маркетинговими комунікаціями закладу ресторанного господарства (РГ) – “електронного ресторану”».
The commercial success of marketing tools «electronic communications» on the stage of attracting and creating conditions for long-term customer loyalty to the brand establishment RBE now has the prospect of intensive development towards implementation of marketing tools «electronic communications» also during maintenance involved customers in the establishment of the RBE, i.e. the creation of complex information and marketing facilities brands of RBE new type – «electronic restaurant.» Today the trend of creating integrated marketing communications of the electronic restaurant is the most perspective in the biggest countries of the world, but its development is implemented segmentedly, primarily, in the direction of improving the client-serving hardware technology. The article considers the questions of rationale and basic conceptual design project ideas «Innovative tools and technologies integrated brand management by "electronic" marketing communications restaurant business establishment (RBE) – "electronic restaurant"». Complex approach to the management of the future electronic restaurant brand during all the phases of the interaction between the brand of the restaurant business establishments and the clients within the framework of the general flowchart of administrating the restaurant business establishments brand is suggested.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20622
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2015&abstract=2015_120
http://soskin.info/ea/avtory.html
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3706
http://ena.lp.edu.ua
http://www.londontown.com/restaurants/Cat=Pan-Asian%20Cuisine
http://www.inamo-restaurant.com/menu.php
https://www.menulog.com.au/mundo_global_tapas_cocktail_bar#
http://www.yelp.com/biz/hip-bronx
http://www.sbaggers.de/main-ger/?sid=home&lang=en/%22%20data-mce-href=
http://www.visualnews.com/2013/02/11/welcome-to-the-robot-restaurant-in-china/
http://www.news.com.au/lifestyle/food/restaurants-bars/robots-to-cook-and-serve-food-in-restaurant-in-kunshan-china/
http://singularityhub.com/2014/08/10/burger-robot-poised-to-disrupt-fast-food-industry/
http://emenu.su/
http://foodgood.com.ua/
http://www.mcdonalds.ua/ukr
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3912
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5115
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/7/
http://restorania.com/
https://uk.wikibooks.org/wiki/
http://business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2015&abstract=2015_12_0
https://www.menulog.com.au/mundo_global_tapas
http://www.sbaggers.de/main-ger/?sid=home&lang=en/href=
http://singularityhub.com/2014/08/10/burger-robot-poised-to-disrupt-fast-food-industry/(Accessed
http://www.economy.nayka
http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2016/10.pdf
Перелік літератури: 1 Юрчак, Е.В. Маркетингові комунікації у формуванні брендів мереж підприємств ресторанного господарства [Електронний ресурс] /Е.В.Юрчак // Бізнес Інформ. – 2015. – № 12. – C. 346 – 354. – Режим доступу: http://business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2015&abstract=2015_120.
2 Юрчак, Е.В. Сучасний стан та структура інструментів маркетингових комунікацій на етапах залучення, обслуговування та створення довгострокової лояльності споживачів до брендів закладів ресторанного господарства України [Текст] / Е.В. Юрчак // Науковий вісник Волинського інституту економіки та менедженту, м. Луцьк. – 2016.
3 Дубовик, Т.В. Інтеграція Інтернет-маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / Т.В. Дубовик // Електронний науковий фаховий журнал «Економічний часопис – ХХІ», № 11 – 12, 2014. – С. 116 – 119. – Режим доступу: http://soskin.info/ea/avtory.html.
4 Юрчак, Е.В. Особливості формування лояльності споживачів до ресторанного бренду [Електронний ресурс] / Е.В. Юрчак // Ефективна економіка. – 2014. – №12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3706.
5 П’ятницька, Г.Т. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії: навч. посіб. для вищ. навч. закл. [Текст] / Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 250 с.
6 Шевченко, О.Л. Маркетингові комунікації та їхня роль у процесах створення бренду [Електронний ресурс] / О.Л. Шевченко // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository, 2012. – С. 455 – 457. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua.
7 Інформаційний Інтернет-сайт ресторану “Pan Asian” м. Лондон (Великобританія), 2016. – Режим доступу: http://www.londontown.com/restaurants/Cat=Pan-Asian%20Cuisine.
8 Офіційний Інтернет-сайт концептуальний ресторан східної кухні Inamo (м. Лондон, Великобританія) з проекційним «електронним меню», 2016. – Режим доступу: http://www.inamo-restaurant.com/menu.php.
9 Офіційний Інтернет-сайт електронного ресторану Globo Mundo Tapas (м. Сидней, Австралія) з «електронним меню» на iPad, 2016. – Режим доступу: https://www.menulog.com.au/mundo_global_tapas_cocktail_bar# pretty Photo.
10 Інформаційний Інтернет-сайт мережі ресторанів “HIP” (м. Нью-Йорк, США), 2016. – Режим доступу: http://www.yelp.com/biz/hip-bronx.
11 Офіційний Інтернет-сайт ресторану швидкого харчування “Bagger‘s” м. Нюрнберг (Німеччина), 2016. – Режим доступу: http://www.sbaggers.de/main-ger/?sid=home&lang=en/%22%20data-mce-href=.
12 Інтернет-сайти роботизованих ресторанів “The Robot Restaurant” в Китаї (м. Куньшань, м. Харбін, Китай), 2016. – Режим доступу: http://www.visualnews.com/2013/02/11/welcome-to-the-robot-restaurant-in-china/, http://www.news.com.au/lifestyle/food/restaurants-bars/robots-to-cook-and-serve-food-in-restaurant-in-kunshan-china/.
13 Інформаційний Інтернет-сайт “Burger Robots in USA”, 2016. – Режим доступу: http://singularityhub.com/2014/08/10/burger-robot-poised-to-disrupt-fast-food-industry/.
14 Офіційний Інтернет-сайт розробника програмного забезпечення «електронного меню» для ресторанів та кафе, компанія “E-menu”, Москва, Росія. – 2016. – Режим доступу: http://emenu.su/.
15 Офіційний Інтернет-сайт мережі закладів РГ “Pasta Project & Umami” (м. Харків, Україна), 2016. – Режим доступу: http://foodgood.com.ua/.
16 Офіційний Інтернет-сайт мережі фаст-фуд ресторанів „McDonald’s” (США), 2016. – Режим доступу: http://www.mcdonalds.ua/ukr.
17 Юрчак, Е.В. Бар’єрний алгоритм еволюційної схеми формування успішного бренду в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] / Е.В. Юрчак // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» ДДАЕУ. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3912.
18 Юрчак, Е.В. Оцінка середньоринкових рівнів «міжсегментного важіля брендової націнки» на страви та напої в закладах ресторанного господарства м. Києва [Електронний ресурс] / Е.В. Юрчак // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» ДДАЕУ. – 2016. – № 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5115.
19 Юрчак, Е.В. Сутність та оцінювання внутрисегментної «ризикової складової індивідуальної сили бренду» в окремих сегментах ринку підприємств ресторанного господарства м. Києва [Текст] / Е.В. Юрчак // Журнал «Інвестиції: практика та досвід» Чорноморського ДУ ім. Петра Могили. – 2016. – № 16. – С. 33 – 40.
20 Шишкіна, К.М. Розробка електронного меню для ресторанів [Електронний ресурс] / К.М. Шишкіна // «Молодий вчений», № 4 (07). – 2014. – С. 24 – 28. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/7/.
21 Прает, Ван Д. Бессознательный брендинг. Использование в маркетинге новейших достижений нейробиологии [Текст] / Дуглас Ван Прает; пер. с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2014. – 467 с.
22 Шварц, Барри. Парадокс выбора. Почему больше значит меньше. (The Paradox of Choice: Why More Is Less) [Текст] / Барри Шварц; пер. с англ. Д. Скворцова. – М.: Издательство «Добрая книга», 2005. – 288 с.
23 Аналітично-довідковий Інтернет-сайт закладів ресторанного господарства Києва, 2016. – Режим доступу: http://restorania.com/.
24 Інформаційно-довідковий сайт «Інновації в ресторанному бізнесі – QR-code», 2016. – Режим доступу: https://uk.wikibooks.org/wiki/.
References: 1. Yurchak E.V. Marketing Communications in Establishing Brands for Networks of Restaurant Business Enterprises. Biznes Inform (“Business Inform”), Vol. 12, pp. 346 – 354. Аvailable at: http://business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2015&abstract=2015_12_0 (Accessed 30 May 2016). [in Ukrainian].
2. Yurchak E.V. Current status and structure the tools of marketing communications in stage of attraction, service and building long-term loyalty to the brand institutions restaurants of Ukraine. Naukovyy visnyk Volyns'koho instytutu ekonomiky ta menedzhentu (“Scientific Journal Volyn Institute of Economics and Management”), Luts'k. [in Ukrainian].
3. Dubovyk T.V. Integration of Internet marketing communications. Elektronnyy naukovyy fakhovyy zhurnal “Ekonomichnyy chasopys – XXI” (“Ecomomic annals-XXI”), Vol. 11 – 12, pp. 116 – 119, Аvailable at: http://soskin.info/ea/avtory.html (Accessed 30 May 2016). [in Ukrainian].
4. Yurchak E.V. The peculiarities of the formation of customers loyality towards the restorant brand. Efektyvna ekonomika (“Efficient economy”), Vol. 12, Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3706 (Accessed 30 May 2016). [in Ukrainian].
5. P"yatnyts'ka H.T., P"yatnyts'ka N.O. Innovatsiyni restoranni tekhnolohiyi: osnovy teoriyi. Navch. posib. dlya vyshch. navch. zakl. [Innovative technology for restaurants: the basic theory]. Kondor-Vydavnytstvo, Kyiv, 250 p. [in Ukrainian].
6. Shevchenko O.L. Marketing communications and their role in the creation of the brand. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository, Vol. 4, pp. 455 – 457, Аvailable at: http://ena.lp.edu.ua (Accessed 30 May 2016). [in Ukrainian].
7. The official website of the restorants “Pan Asian” (London, Great Britain). Available at: http://www.londontown.com/restaurants/Cat=Pan-Asian%20Cuisine (Accessed 30 May 2016).
8. The official website of the restorants “Inamo” (London, Great Britain). Available at: http://www.inamo-restaurant.com/menu.php (Accessed 30 May 2016).
9. The official website of the restorants “Globo Mundo Tapas” (Avstralia). Available at: https://www.menulog.com.au/mundo_global_tapas (Accessed 30 May 2016).
10. The official website of the restorants “HIP”(USA). Available at: http://www.yelp.com/biz/hip-bronx (Accessed 30 May 2016).
11. The official website of the restorants “Bagger‘s” (Germany). Available at: http://www.sbaggers.de/main-ger/?sid=home&lang=en/href= (Accessed 30 May 2016). Ofitsiynyy Internet-sayt restorana shvydkoho kharchuvannya “Bagger‘s”, Nyurnberh (Nimechchyna), 2016.
12. The official website of the restorants “The Robot Restaurant” (China). Available at: http://www.visualnews.com/2013/02/11/welcome-to-the-robot-restaurant-in-china/, http://www.news.com.au/lifestyle/food/restaurants-bars/robots-to-cook-and-serve-food-in-restaurant-in-kunshan-china/ (Accessed 30 May 2016).
13. The official website of the restorants “Burger Robots in USA”. Available at: http://singularityhub.com/2014/08/10/burger-robot-poised-to-disrupt-fast-food-industry/(Accessed 30 May 2016).
14. The official website of the company “E-menu”, Moskow, Russia. Available at: http://emenu.su/ (Accessed 30 May 2016).
15. The official website of the restorants “Pasta Project & Umami” (m. Harkiv, Ukraina). Available at: http://foodgood.com.ua/ (Accessed 30 May 2016).
16. Yurchak E.V. The barrier algorithm of the evolutionary scheme of the successful restaurant management brand. Efektyvna ekonomika (“Efficient economy”), Vol. 3, Аvailable at: http://www.economy.nayka. com.ua/ ?op =1&z=3912 (Accessed 30 May 2016). [in Ukrainian].
17. Yurchak E.V. The assessment average market level of “between-segment lever branded margin” for food and beverages in restaurants institutions of Kyiv. Efektyvna ekonomika (“Efficient economy”), Vol. 8, Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5115 (Accessed 15 September 2016). [in Ukrainian].
18. Yurchak E.V. Nature and evalution intersegment “risk individual component brand strength” in individual market segments institutions of Kyiv restaurants. Investytsii: praktyka ta dosvid (“Investment: Practice and Experience” Black-sea GU by P. Graves), Vol. 16, pp. 33 – 40, Аvailable at: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2016/10.pdf (Accessed 15 September 2016). [in Ukrainian].
19. Shyshkina K.M. Development of electronic menu for restaurants. “Molodyy vchenyy” (“Young Scientist”), Vol. 4(07), pp. 24 – 28, Аvailable at: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/7/ (Accessed 30 May 2016). [in Ukrainian].
20. Duhlas Van Praet. Bessoznatel'nyy brendynh. Yspol'zovanye v marketynhe noveyshykh dostyzhenyy neyrobyolohyy [Unconscious branding. Using the latest advances in neuroscience marketing]. per. s anhl. Yu. Hol'dberha, Azbuka Byznes, Moscow, 467 p. [in Russian].
21. Shvarts Barry. Paradoks vybora. Pochemu bol'she znachyt men'she. [The Paradox of Choice: Why More Is Less]. perevod s anhl. D. Skvortsova, Dobraya knyha, Moskow, 288 р. [in Russian].
22. Information and Statistics Web site “Restaurant portal Kyiv “Restorania”. Available at: http://restorania.com/ (Accessed 30 May 2016).
23. Information Web site “Innovation in restorants biznes – QR-code”. Available at: https://uk.wikibooks.org/wiki/ (Accessed 30 May 2016).
24. Information Web site “Innovation in restorants biznes – QR-code.” Available at: https://uk.wikibooks.org/wiki/ (Accessed 30 May 2016).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.