Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20570
Title: Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг
Authors: Попович, Павло Васильович
Шевчук, Оксана Степанівна
Мурований, Ігор Сергійович
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра транспортних технологій
ЛНТУ, кафедра автомобілів і транспортних технологій
Bibliographic description (Ukraine): Попович П.В. Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг / Попович П., Шевчук О., Мурований І. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2017. – Вип. № 184. – С. 124 - 130.
Issue Date: 2017
Submitted date: 2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: ХНТУСГ ім. П. Василенка, м. Харків
Keywords: Транспортні технології
Description: Попович П.В. Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг / Попович П., Шевчук О., Мурований І. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2017. – Вип. № 184. – С. 124 - 130.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20570
ISBN: 5-7987-0176X
References (Ukraine): 1. https://www.autocentre.ua/news/sobytie/chomu-breshe-statistika-dtp-v-ukrayini-45188.html © Autocentre.ua 2. ttp://www.tur.org.ua/rekomendaciyi-parlamentskih-sluhan 3. http://www.sai.gov.ua/uploads/filemanager/file/dtp_12_2015.pdf 4. http://www.tur.org.ua/news/statistika-dtp-u-2015-roci-poperedniy-analiz 5. http://dsbt.gov.ua/storinka/osnovni-pokaznyky-diyalnosti-derzhavnoyi-sluzhby-ukrayiny-z-bezpeky-na-transporti-u-2016 6. http://www.uazakon.com/documents/date_bj/pg_gwwvwi/index.htm 7. http://mtu.gov.ua/ 8. http://mtu.gov.ua/reforms/all-reform/zaprovadzhennya-sistemi-pidtverdzhennya/ 9. Проект Закону 4683 від 17.05.2016 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59136 10. Бондар Т. В. Аналіз причин виникнення аварійності – шлях до обґрунтованого планування заходів з підвищення безпеки руху// Автошляховик України. – 2010. – № 4. – С. 45–46. 11. Шевчук О.С. Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожними мережами. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка : зб. наук. праць. – Харків : ХНТУСГ, 2016. – Вип. 169. – С. 205-209. 12. Попович П.В. Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем / Попович П. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 223 - 225. 13. Попович П. В. Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень в сучасних умовах //Попович П.В., Шевчук О.С. Матвіїшин А.Й., Лотоцька В.Н. /Науковий журнал. Вісник житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки.- Житомир: №2(77)-2016. С. 224-228 14. Івасишина Н. В. Підвищення ефективності міжнародних автомобільних перевезень вантажів: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Національний транспортний ун-т. - К., 2002. - 205арк. 15. Popovych P., Shyriaieva S., Selivanova N. Analysis of the interaction of participants freight forwarding system. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 16-22, dec. 2016. http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/10 16. Karpenko O., Kovalchuk S., Shevchuk O. Prospects on Ukrainian logistics market orientation for international customers. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 27-33, dec. 2016. http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/12 17. Бабій М.В. Обґрунтування раціональної тривалості робочого часу водія при виконанні транспортних операцій [Текст] / М.В. Бабій, А.Й. Матвіїшин, А.В. Бабій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Випуск 169 “Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу”, Харків, –2016. – С.232-236.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХНТУСГ_ТТ_2017_184.pdfПопович П.В. Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг / Попович П., Шевчук О., Мурований І. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2017. – Вип. № 184. – С. 124 - 130.7,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.