Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20569
Title: Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі
Authors: Краузе, Ольга
Березівська, Лілія
Шпилик, Світлана
Рожко, Наталія
Бурліцька, Оксана
Пижик, Олександр
Фалович, Володимир
Федорович, Роман
Семенюк, Андрій
Якимишин, Лілія
Голда, Надія Михайлівна
Оксентюк, Богдана
Оксентюк, Сергій
Піняк, Ірина
Мазан, Оксана
Серединська, Віра
Загородна, Ольга
Bibliographic description (Ukraine): У тезах висвітлено результати наукових досліджень з проблем: прикладні аспекти маркетингу; маркетингові дослідження в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства; перспективні напрямки розвитку збутової політики; розвиток маркетингових інновацій; маркетингові технології підприємств сфери послуг; стратегічні маркетингові рішення і сучасні теорії ефективності бізнесу; теоретичні та методичні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі Інтернет.
Conference/Event: Матеріали VІІ Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі»
Issue Date: 28-Apr-2017
Submitted date: 28-Apr-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, Тернопіль
Keywords: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ПРОРИВУ
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
СТРАТЕГІЧНІ МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ І СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Number of pages: 137
Abstract: У тезах висвітлено результати наукових досліджень з проблем: прикладні аспекти маркетингу; маркетингові дослідження в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства; перспективні напрямки розвитку збутової політики; розвиток маркетингових інновацій; маркетингові технології підприємств сфери послуг; стратегічні маркетингові рішення і сучасні теорії ефективності бізнесу; теоретичні та методичні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі Інтернет.
Description: Застосування маркетингових технологій надає можливість підприємствам забезпечити продажі на цільовому сегменті за рахунок глибокого розуміння потреб споживачів, успішно конкурувати з іншими підприємствами завдяки кращому розумінню тенденцій розвитку ринку, підвищити прибутковість або завоювати більшу частку ринку в залежності від визначених цілей. Знання маркетингових технологій дозволяє вести бізнес більш впевнено, з меншими ризиками.
Content: ЗМІСТ СЕКЦІЯ «ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ» Лілія Березівська ТНТУ ім. Івана Пулюя РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 4 Софія Коцур Тернопільський національний економічний університет ПРОСТОРОВІ ВИМІРИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 6 Ілля Новіков ТНТУ ім. Івана Пулюя ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 8 Дмитро Сичевський ТНТУ ім. Івана Пулюя МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ 10 Юлія Турчиневич ТНТУ ім. Івана Пулюя ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ МАРКЕТИНГУ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 12 Ольга Черниш ТНТУ ім. Івана Пулюя РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАСАД МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 14 Світлана Шпилик ТНТУ ім. Івана Пулюя ВІТРИНИ ЯК ЗАСІБ РЕКЛАМИ 18 СЕКЦІЯ «МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» Іванна Банадига ТНТУ ім. Івана Пулюя КРЕАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 20 Вікторія Буряк ТНТУ ім. Івана Пулюя ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 22 Уляна Жарська ТНТУ ім. Івана Пулюя КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЯК КОМПЛЕКС СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРУ 24 Юлія Копчук ТНТУ ім. Івана Пулюя ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 26 Наталія Рожко ТНТУ ім. Івана Пулюя ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 28 Ігор Садовий ТНТУ ім. Івана Пулюя ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 30 СЕКЦІЯ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА» Володимир Верета, Оксана Бурліцька ТНТУ ім. Івана Пулюя РЕКЛАМА У МІСЦЯХ ПРОДАЖУ 32 Ольга Загородна Тернопільський національний економічний університет СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 34 Ганна Ковалик ТНТУ ім. Івана Пулюя СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 36 Олександр Пижик Тернопільський національний економічний університет ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ ЯК ДОДАТКОВОГО ВАЖЕЛЯ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 38 Марія Рудик ТНТУ ім. Івана Пулюя ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 40 Володимир Фалович ТНТУ ім. Івана Пулюя ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ПІД КУТОМ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ДЛЯ СПОЖИВАЧА 42 Роман Федорович ТНТУ ім. Івана Пулюя ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 44 Мар’яна Щітікова ТНТУ ім. Івана Пулюя ПОБУДОВА КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ НА ЗАСАДАХ ДОВГОТРИВАЛИХ СТОСУНКІВ 48 СЕКЦІЯ «РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ПРОРИВУ» Василина Бойко ТНТУ ім. Івана Пулюя ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 50 Юлія Венгер ТНТУ ім. Івана Пулюя КРАУД-МАРКЕТИНГ – ПЕРСПЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСУВАННЯ 52 Андрій Гяляберда ТНТУ ім. Івана Пулюя ІННОВАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 54 Оксана Бурліцька, Віталій Долгошеєв ТНТУ ім. Івана Пулюя МАРКЕТИНГ КОЛЬОРУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КУПІВЕЛЬНУ АКТИВНІСТЬ СПОЖИВАЧА 56 Ольга Краузе ТНТУ ім. Івана Пулюя ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ 58 Оксана Пантелімон ТНТУ ім. Івана Пулюя АРОМАМАРКЕТИНГ У РЕКЛАМІ 60 Андрій Семенюк ТНТУ ім. Івана Пулюя ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ 62 Любов Флисак ТНТУ ім. Івана Пулюя ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 64 Лілія Якимишин ТНТУ ім. Івана Пулюя ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ 66 СЕКЦІЯ «МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ» Юлія Береза ТНТУ ім. Івана Пулюя ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧА 68 Сергій Галушка, Надія Голда ТНТУ ім. Івана Пулюя МІСЦЕ ПІДПРИЄМСТВ ПОСЛУГ НА РИНКУ 70 Діана Гетун, Оксана Бурліцька ТНТУ ім. Івана Пулюя ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ТОРГІВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ 72 Надія Голда ТНТУ ім. Івана Пулюя ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ 74 Ольга Городецька ТНТУ ім. Івана Пулюя КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПОСЛУГ 76 Марта Зінчук ТНТУ ім. Івана Пулюя QR-КОД ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 78 Ірина Лісова ТНТУ ім. Івана Пулюя ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ПОСЛУГ 80 Іван Мавдюк ТНТУ ім. Івана Пулюя EVENT-ПОСЛУГА В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ 82 Ліля Обуд ТНТУ ім. Івана Пулюя РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 84 Богдана Оксентюк, Сергій Оксентюк ТНТУ ім. Івана Пулюя ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ 86 Світлана Саченко, Валентина Панасюк ТНТУ ім. Івана Пулюя ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 88 Оксана Уліновська, Ірина Піняк ТНТУ ім. Івана Пулюя МАРКЕТИНГ РОЗВАЖАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 92 Наталя Шевчук ТНТУ ім. Івана Пулюя МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РЕКЛАМНИХ АГЕНТСТВ 94 Володимир Шиманський ТНТУ ім. Івана Пулюя ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ КАРТИ РИНКУ ПОСЛУГ 96 СЕКЦІЯ «СТРАТЕГІЧНІ МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ І СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ» Оксана Бурліцька, Назар Куземський ТНТУ ім. Івана Пулюя ОСОБЛИВІСТЬ AРОМАМАРКЕТИНГУ ЯК МЕРЧАНДАЙЗИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТУ 98 Мар’яна Лучейко ТНТУ ім. Івана Пулюя ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА СПІВПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ 100 Марія Мидлик ТНТУ ім. Івана Пулюя СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 102 Наталія Патра ТНТУ ім. Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА 104 Ірина Піняк ТНТУ ім. Івана Пулюя ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ІНДИВІДА 106 Тетяна Пришляк, Світлана Шпилик ТНТУ ім. Івана Пулюя ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПАТ «ТерА» 108 СЕКЦІЯ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ» Ірина Біліца ТНТУ ім. Івана Пулюя УПАКОВКА ТОВАРУ ЯК ВИД МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 110 Оксана Бурліцька ТНТУ ім. Івана Пулюя ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ ЯК ОСНОВА МЕРЧАНДАЙЗИНГУ 112 Олександр Куштинець ТНТУ ім. Івана Пулюя УПАКОВКА ТОВАРУ ЯК ВИД МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 114 Оксана Мазан ТНТУ ім. Івана Пулюя СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ 116 Андрій Панас, Оксана Бурліцька ТНТУ ім. Івана Пулюя СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ВІЗУАЛЬНИЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ» 118 Мар’яна Полегонька ТНТУ ім. Івана Пулюя ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 120 Віталій Пушкаренко, Оксана Бурліцька ТНТУ ім. Івана Пулюя ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕФІНІЦІЇ «МЕРЧАНДАЙЗИНГ» 122 Мирослава Романюк ТНТУ ім. Івана Пулюя РОЗВИТОК РЕКЛАМИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 124 Віра Серединська Тернопільський національний економічний університет КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СЕГМЕНТІВ РИНКУ 126 Христина Стефінів ТНТУ ім. Івана Пулюя НЕКОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ НОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 128
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20569
References (Ukraine): Гребньов, Н. Г. Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» / Н.Г. Гребньов – К.: КНЕУ, 2003. – 80 с
Дулькін, А. В. Креативність фірми як фактор підвищення ефективності організації підприємства /А. В. Дулькін [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://studok.net/book/html
Котлер, Ф. Основы маркетинга: Пер. с анг. – 2-е европ. /Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. Изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.
Краузе, О. Маркетинговий інструментарій формування споживчого попиту /О. Краузе //Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2 (31). – С. 183-189.
«Угода про Асоціацію між Україною та Європейським союзом» (Електронний ресурс) http://www.me.gov.ua
Краузе, О. І. Маркетингові комунікації підприємств: інтегрований підхід /О. І. Краузе, В. А. Фалович // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2 (31). – С. 183-189.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збірник.docтези конференції808,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools