Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20509
Title: Застосування сучасних експертних систем у моделюванні економічних процесів
Authors: Рогатинський, Роман Михайлович
Кареліна, Олена Володимирівна
Гарматій, Наталія Михайлівна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Bibliographic description (Ukraine): Р. Рогатинський, О. Кареліна, Н. Гарматій. Застосування сучасних експертних систем у моделюванні економічних процесів // Теорія і практика економіки та розвитку підприємництва в Україні: вибрані аспекти: колективна монографія / за ред. проф. Р. М. Рогатинського. – Тернопіль: Астон, 2013. – С. 208-224.
Issue Date: 2013
Submitted date: 26-Apr-2017
Date of entry: 25-Apr-2017
Country (code): UA
Keywords: інформаційні системи, експертні системи, теорія нечіткої логіки, Matlab
Number of pages: 16
Start page: 208
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20509
Copyright owner: © Рогатинський Р. М., Кареліна О. В., Гарматій Н. М., 2013
References (Ukraine): 1. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский – «Питер», 2000.-382с. 2. Дзюбенко А. Л. Информационные системы в экономике. Учебный курс (учебно-методический комплекс). Московский институт экономики, менеджмента и права, Центр дистанционных образовательных технологий МИЭМП, 2010. – Електронний ресурс, режим доступу: http://www.e-college.ru/xbooks/xbook018/book/index/index.html 3. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII. - Електронний ресурс, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F 4. Когаловский М. Р. Перспективные технологии информационных систем. — М.: ДМК Пресс; М: Компания АйТи, 2003. — 288 с. 5. Тельнов Ю.Т. Интеллектуальные информационные системы / Ю. Ф. Тельнов- Москва, 2004.-820с. 6. Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник. — 3-є вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 439c.
Content type: Book chapter
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monogr.docx314,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools