Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20393

Назва: Етапи реалізації кластерного маркетинга підприємств логістичної галузі
Інші назви: Stages of cluster marketing companies logistics industry
Автори: Папковська, О. Е.
Papkovska, O.
metadata.dc.contributor.affiliation: Одеський національний політехнічний університет
Бібліографічний опис: Папковська О. Е. Етапи реалізації кластерного маркетинга підприємств логістичної галузі / О. Е. Папковська // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 62–64. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем).
metadata.dc.identifier.citationen: Papkovska O. (2011) Etapy realizatsii klasternoho marketynha pidpryiemstv lohistychnoi haluzi [Stages of cluster marketing companies logistics industry]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 62-64 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 332.135
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 62-64
metadata.dc.citation.spage: 62
metadata.dc.citation.epage: 64
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20393
metadata.dc.relation.references: 1. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография: [в 4 т.] / Под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности; Донецкий экономико-гуманитарный институт; Академия экономических наук Украины. – Донецк: Юго- Восток, Т.4. – 2011. – 317с.
2. Праці Одеського політехнічного університету: Науковий та науково- виробничий збірник. – Одеса, 2011. – Вип. 1(35). – 239с.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Ukraina i ee rehiony na puti k innovatsionnomu obshchestvu: monohrafiia: [v 4 t.], by gen. ed. V.I. Dubnitskoho i I.P. Buleeva; NAN Ukrainy. In-t ekonomiki promyshlennosti; Donetskii ekonomiko-humanitarnyi institut; Akademiia ekonomicheskikh nauk Ukrainy, Donetsk: Iuho- Vostok, V.4, 2011, 317p.
2. Pratsi Odeskoho politekhnichnoho universytetu: Naukovyi ta naukovo- vyrobnychyi zbirnyk, Odesa, 2011, Iss. 1(35), 239p.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.