Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20363

Назва: Інтерактивний маркетинг: стан розвитку в Україні
Інші назви: Interactive marketing: development status is in Ukraine
Автори: Семенюк, Світлана Богданівна
Semenjuk, S. B.
metadata.dc.contributor.affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Семенюк С. Б. Інтерактивний маркетинг: стан розвитку в Україні / С. Б. Семенюк // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 168–170. — (Секція 5. Комунікації та якість в управлінні).
metadata.dc.identifier.citationen: Semenjuk S. B. (2011) Interaktyvnyi marketynh: stan rozvytku v Ukraini [Interactive marketing: development status is in Ukraine]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 168-170 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 658.338.1 (477)
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 168-170
metadata.dc.citation.spage: 168
metadata.dc.citation.epage: 170
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20363
metadata.dc.relation.uri: http://vision.sitecity.ru/ltext_0409205240.phtml>
http://mr.gfk.ru/public/ARTICLES/HTML/inetandmr.htm>
metadata.dc.relation.references: 1. Азбука сетевого маркетинга. [On-line]. Режим доступа к ресурсу: <http://vision.sitecity.ru/ltext_0409205240.phtml>
2. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: навч. посібник / І.Л. Литовченко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 186с.
3. Черенков А. Internet и маркетинговые исследования. [On-line]. Режим доступа: <http://mr.gfk.ru/public/ARTICLES/HTML/inetandmr.htm>
4. Чучка І.М., Студеняк І.П. Інтерактивний маркетинг:Навчальний посібник / І.М Чучка, І.П.Студеняк. - К.:Кондор, 2009 .-122 с.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Azbuka setevoho marketinha. [On-line]. Rezhim dostupa k resursu: <http://vision.sitecity.ru/ltext_0409205240.phtml>
2. Lytovchenko I.L. Internet-marketynh: navch. posibnyk, I.L. Lytovchenko – K., Centre of Educational Literature, 2008, 186p.
3. Cherenkov A. Internet i marketinhovye issledovaniia. [On-line]. Access mode: <http://mr.gfk.ru/public/ARTICLES/HTML/inetandmr.htm>
4. Chuchka I.M., Studeniak I.P. Interaktyvnyi marketynh:Navchalnyi posibnyk, I.M Chuchka, I.P.Studeniak, K.:Kondor, 2009 .-122 p.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.