Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20334

Назва: Побудова економетричної моделі для аналізу інфляції в Україні
Інші назви: Construction of the econometric model for the analysis inflation in Ukraine
Автори: Мартинович, Д. Є.
Martynovych, D.
metadata.dc.contributor.affiliation: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Бібліографічний опис: Мартинович Д. Є. Побудова економетричної моделі для аналізу інфляції в Україні / Д. Є. Мартинович // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 111–113. — (Секція 2. Економетричні моделі та методи прогнозування).
metadata.dc.identifier.citationen: Martynovych D. (2011) Pobudova ekonometrychnoi modeli dlia analizu infliatsii v Ukraini [Construction of the econometric model for the analysis inflation in Ukraine]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 111-113 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 338.57.055.2
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 111-113
metadata.dc.citation.spage: 111
metadata.dc.citation.epage: 113
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20334
metadata.dc.relation.uri: http://www.referun.com/n/vliyanie-sotsialnyh-ozhidaniy-na-protsess-inflyatsii-vrossii
metadata.dc.relation.references: 1. Гальперин, В.М. Макроэкономика: Учебник./ П.И. Гребенников, А.И. Леусский, Л.С. Тарасевич —СПбГУЭФ: 1997. — 719 с.
2. Тычинский, Д. В. Влияние социальных ожиданий на процесс инфляции в России / Д. В. Тычинский [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.referun.com/n/vliyanie-sotsialnyh-ozhidaniy-na-protsess-inflyatsii-vrossii
3. Державний комітет статистики: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
4. Ставицький, А.В. Навчально – методичний комплекс з курсів «Прогнозування» та «Фінансове прогнозування» / А.В. Ставицький – К: РВВ ІМФ, 2006. – 107 с.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Halperin, V.M. Makroekonomika: Uchebnik./ P.I. Hrebennikov, A.I. Leusskii, L.S. Tarasevich -SPbHUEF: 1997, 719 p.
2. Tychinskii, D. V. Vliianie sotsialnykh ozhidanii na protsess infliatsii v Rossii, D. V. Tychinskii [Electronic resource], Access mode: http://www.referun.com/n/vliyanie-sotsialnyh-ozhidaniy-na-protsess-inflyatsii-vrossii
3. Derzhavnyi komitet statystyky: [Electronic resource], Access mode: www.ukrstat.gov.ua
4. Stavytskyi, A.V. Navchalno – metodychnyi kompleks z kursiv "Prohnozuvannia" ta "Finansove prohnozuvannia", A.V. Stavytskyi – K: RVV IMF, 2006, 107 p.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.