Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19991

Назва: Автоматизация расчета поверхностного натяжения в методе лежащей капли
Інші назви: Automation of calculation of surface tension in the method sessil drop
Автори: Telnykh, L. V.
Levitskaya, T. A.
Тельных, Л. В.
Левицкая, Т. А.
Приналежність: ГВУЗ «ПГТУ», Украина
Бібліографічний опис: Тельных Л. В. Автоматизация расчета поверхностного натяжения в методе лежащей капли / Л. В. Тельных, Т. А. Левицкая // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року. — Т. : ТНТУ, 2016. — Том Ⅱ. — С. 115. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку).
Bibliographic description: Telnykh L. V., Levitskaya T. A. (2016) Avtomatizatsiia rascheta poverkhnostnoho natiazheniia v metode lezhashchei kapli [Automation of calculation of surface tension in the method sessil drop]. Book of abstract the Ⅴ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 17-18 November 2016), vol. Ⅱ, pp. 115 [in Russian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Materials of Ⅴ International scientific and technical conference of young researchers and students "Actual problems of modern technologies"
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 
Дата публікації: 17-лис-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 17-18 листопада 2016 року
17-18 November 2016
УДК: 004.031
669.013
532.61
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 115
Початкова сторінка: 115
Кінцева сторінка: 115
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19991
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1.Левицкая Т.А. Автоматизация процесса расчета плотности и поверхностного натяжения расплавов в методе лежащей капли / Т.А. Левицкая // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2015. – Вип. 2(21). – С. 105-110.
References: 1.Levytskaia T.A. Avtomatyzatsyia protsessa rascheta plotnosty y poverkhnostnoho natiazhenyia rasplavov v metode lezhashchei kaply, T.A. Levytskaia, Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Informatyka, kibernetyka ta obchysliuvalna tekhnika: Zb. nauk. prats, Donetsk: DonNU, 2015, Iss. 2(21), P. 105-110.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2016)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.