Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19348
Назва: Моделювання та оцінювання гемодинамічних показників біооб'єкту при крововтратах
Автори: Шевчук, Іван Олексійович
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя
Бібліографічний опис: Шевчук Іван. ТНТУ ім І. Пулюя. 2017. Моделювання та оцінювання гемодинамічних показників біооб'єкту при крововтратах
Bibliographic description: Modeling and evaluation of hemodynamic parameters of the biological object during bleeding
Дата публікації: 2017
Дата подання: 2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Науковий керівник: Ткачук, Роман Андрійович
Члени комітету: Дедів, Ірина Юріївна
Короткий огляд (реферат): Шевчук І.О. Методи та обробка даних гемо динамічних показників біо об’єкту при крововтратах. Магістерська робота за спеціальністю 8.05090204 – біотехнічні та медичні апарати та системи, Тернопільський державний технічний університети імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2017. Роботу магістра присвячено проведенню експерименту по дослідженню характеристик реограми з метою одержання нових інформативних ознак. Складено план експериментального дослідження. Згідно плану експериментального дослідження обґрунтовано математичну модель крові та судинних стінок у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, яка на відміну від відомих враховує у своїй структурі поєднання стохастичної природи та повторності реограми, що є властивим для сигналів електричного походження. Враховуючи властивості математичної моделі судин, сформульовано вимоги до проведення експериментального дослідження характеристик реограми і біологічних тканин як періодично корельованого випадкового процесу. На базі обґрунтованої математичної моделі крові використано синфазний метод для опрацювання реограми, який дає змогу оцінити стан периферичної нервової системи.
Зміст: ЗМІСТ РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………... 1.1 Використання гемодинамічних показників, як потенційний засіб діагностування порушеня кровообігу…………………………………………….. 1.2 Наукові напрацювання у математичному моделюванні кровоносної системи центрального регулювання ……………………………………………………….. РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ…………………………………… 2.1 Аналіз електричних параметрів крові…………………………………………… 2.2 Математичне моделювання стінок кровоносної системи……………………… РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ ДОСДІДЖЕННЯ…………. 3.1 Методи і засоби дослідження……………………………………………………. 3.1.1 Антропометричний та соматотипологічний аналіз………………………….. 3.1.2 Математичної статистика……………………………………………………… РОЗДІЛ 4 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕОЛЮВАННЯ……………………………………. 4.1 Моделювання методом покрокового регресивного аналізу показників реограми стегна чоловіків і дівчат в залежності від антропометричних даних..
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19348
Власник авторського права: Іван Шевчук 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
Перелік літератури: 1. Лысов Н.А. Медицинская информатика: учебник в 2-х частях. ч. 1 / Н.А. Лысов, Ю.Л. Минаев, В.С. Вопилин, А.А.Супильников, А.В.Чебыкина. – Самара: НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ», 2013. – 260 с. 2. Мониторинг биомедицинских сигналов в автоматизированных комплексах ранней діагностики В.А. Фесечко, В.Л. Ткаченко, Ю.С. Синекоп, Н.Г. Иванушкина и др. Биомедицинские приборы и системы. – Электроника и связь 2’ Тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии», 2010. – С. 154-160. 3. Королюк И.П. Медицинская информатика : Учебник / И.П. Королюк. – 2 изд., перераб. и доп. – Самара : ООО «Офорт» : ГБОУ ВПО «СамГМУ». 2012.— 244 с; ил. 4. Кобринский Б.А., Зарубина Т.В. Медицинская інформатика Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2009. – 192 с. – ISBN 978-5-7695-5442-1. 5. Алексеев, Леонид Георгиевич. Психофизиология детекции лжи. Методология. — М., 2011.— 108 е., с илл. 6. Драґан Я.П. Основи сучасної теорії стохастичних сиґналів: енерґетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення / Я.П. Драґан, Л.С. Сікора, Б.І. Яворський. – Л. : Центр стратегічних досліджень екобіотехнічних систем, 1999. – 133 с. – ISBN 5–7763–1815–7 7. Біомедичні сигнали та їх обробка : Навч. посіб. / Абакумов В.Г.,Геранін В.О.,Рибін О.І.,Сватош Й.,Синєкоп Ю.С. – К.: ВЕК, 1997. – 352 с. 8. Биологическая и медицинская кибернетика : Справочник / О.П. Минцер, В.Н. Молотков и др.. – К.:Наукова думка, 1986. – 374 с.
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SH (1іі).pdfАвтореферат96,99 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора