Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19324
Title: Дослідження процесу обробки нежорстких перервних заготовок на токарних верстатах
Other Titles: Investigation of non rigid intermittent work-pieces machining on turning lathes
Authors: Томашевський, Степан Михайлович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Томашевський С.М. Дослідження процесу обробки нежорстких перервних заготовок на токарних верстатах. 8.05050301 «Металорізальні верстати та системи» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017.
Bibliographic description (International): Tomashevsky S. Investigation of non rigid intermittent work-pieces machining on turning lathes. 8.05050301 - metal-cutting machine tools and systems. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2017.
Issue Date: 23-Feb-2017
Date of entry: 22-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Лещук, Роман Ярославович
Committee members: Окіпний, Ігор Богданович
UDC: 621.9
Keywords: 8.05050301
металорізальні верстати та системи
токарний верстат
нежорсткі перервні заготовки
математична модель
деформація
розточування
lathe
non rigid intermittent blanks
mathematical model
deformation
turning
Abstract: В роботі проведено дослідження токарної обробки нежорстких заготовок на токарних верстатах та моделювання процесу різання з визначенням раціональних режимів різання.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Content: Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 172 арк. формату А4, графічна частина – 10 аркушів формату А1.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19324
References (Ukraine): 1. Томашевський С.М. Дослідження стійкості інструменту в процесі обробки нежорстких гвинтових заготовок / М. М. Роїк // Сьома міжнародна науково-практична конференція «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування», 22 – 23 вересня 2016 р.: збірник матеріалів. – Херсон : ХДМА, 2016. – С. 152.
2. Пуш В.Э. Металлорежущие станки/Пуш В.Э.-М.:Машиностроение, 1986. - 526с.
3. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
4. Луців І.В. Динамічні характеристики підсистем верстатного оснащення адаптивного типу [Текст] / І.В. Луців, Р.Я. Лещук. // Вісник ТДТУ. - 2009. - Том 14. - № 4. - С. 99-107.
5. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов. Справочник/ В.И.Баранчиков, А.В.Жаринов, Н.Д.Юдина и др.; Под общ. ред. В.И.Баранчикова.- М.: Машиностроение,1990.- 400с.:ил.
6. Васильевых Л.А. Токарная обработка ступенчатых нежестких деталей / Васильевых Л.А.. - Изв. вузов. Машиностроение. 1975, №11.
7. Вульф А.М. Резание метал лов / Вульф А.М. – Л.: Машиностроение, 1973.- 483с.
8. Гевко Б.М. К расчету конструктивных параметров инструментов для навивки спиралей шнеков / Гевко Б.М. // Изв. Вузов. Машиностроение. – 1984. - № 9. - С. 125 - 129.
9. Гевко Б.М Исследование процесса проточки шнеков / Гевко Б.М, Пилипец М.И. // Технология и организация производства. - 1985. - №3. - С. 18 - 19.
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05050301 — металорізальні верстати та системи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_Томашевський.pdf166,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools