Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1920

Title: Принципи типизації даних
Authors: Ільчук, Андрій Васильович
Літнарович, Руслан Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Ільчук А.В. Принципи типизації даних. Науковий керівник Р.М.Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2012 р. - 60с.
Issue Date: 2011
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
UDC: 004.43(076)
Keywords: прості типии даних
цілочисельні типии даних
тип даних char
символи і малі цілі числа
тип даних bool
типи даних з плаваючою крапкою
простые типии данных
целочисленные типии данных
тип данных char
символы и малые целые числа
тип данных bool
типы данных с плавающей точкой
simple types of information
fullnumber types of information
type of data of char
characters and small integers
tip of information of bool
types of information with a floating point
Abstract: Послідовно розглядаються основні поняття побудови сучасного програмування. Монографія містить актуальний матеріал довідково-аналітичного характеру по наступних темах: прості типии даних, прості змінні, цілочисельні типии даних., типи даних short, int i long, програма limits.cpp, типи даних без знака , програма exceed.cpp цілочисельні константи, програма hexoct.cpp, тип даних char: символи і малі цілі числа, програма chartype.cpp, програма morechar.cpp, функція-елемент: cout.put, константи типу char, програма bondini.cpp, типи даних signed char i unsigned char, типи даних wchar_t4, тип даних boo, типи даних з плаваючою крапкою, програма floatnum.cpp, константи з плаваючою крапкою, переваги і недоліки типів з плаваючою комою.
Последовательно рассматриваются основные понятия построения современного программирования. Монография содержит актуальный материал справочно аналитического характеру по следующим темам: простые типии данных, простые переменные, целочисленные типии данных., типы данных short, int и long, программа limits.cpp, типы данных без знака, программа exceed.cpp целочисленные константы, программа hexoct.cpp, тип данных char: символы и малые целые числа, программа chartype.cpp, программа morechar.cpp, функция-элемент: cout.put, константы типа char, программа bondini.cpp, типы данных signed char и unsigned char, типы данных wchar_t4, тип данных boo, типи данных, с плавающей точкой, программа floatnum.cpp, константы с плавающей точкой, преимущества и недостатки типов с плавающей запятой.
The basic concepts of construction of the modern programming are consistently examined. A monograph contains actual material certificate analytical to character on the followings themes: simple types of information, scalar variables, fullnumber types of information., types of data of short, int and long, program of limits.cpp, types of data without a sign, program of exceed.cpp fullnumber constants, program of hexoct.cpp, type of data of char: characters and small integers, program of chartype.cpp, program of morechar.cpp, function-element: cout.put, constants of type of char, program of bondini.cpp, types of data of signed char and unsigned char, types of data of wchar_t4, type of information of boo, types of information, with a floating point, program of floatnum.cpp, constants with a floating point, advantages and lacks of types with floating.
Description: Наявність в мові C++ великої кількості типів даних різних величин, а також із знаком і без знака дає можливість програмісту вибрати той тип даних, який краще всього відповідає конкретним вимогам, що пред'являються до даних.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1920
Content type: Book
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools