Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1918

Title: Технології комп’ютерної безпеки. Книга 5
Authors: Чернецький, Іван Федорович
Літнарович, Руслан Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Чернецький І.Ф. Технології комп’ютерної безпеки. Монографія. Книга 5.Науковий керівник Р.М.Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2011.-95 с.
Issue Date: 2011
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
UDC: 614.2
Keywords: комп'ютерна безпека
інформаційна безпека
захист
інформація
компьютерная безопасность
информационная безопасность
защита
информация
computer safety
informative safety
defence
information
Abstract: Послідовно розглядаються основні поняття побудови сучасних технологій комп’ютерної безпеки. Монографія містить актуальний матеріал довідково- аналітичного характеру по наступних темах: основи безпеки даних в комп’ютерних системах, ідентифікація і аутентифікація користувачів, захист даних від несанкціонованого доступу, основи захисту даних від комп’ютерних вірусів, основи криптографії, криптографічні методи захисту інформації, стандарти захисту інформації.
Последовательно рассматриваются основные понятия построения современных технологий компьютерной безопасности. Монография содержит актуальный материал справочно аналитического характера по следующим темам: основы безопасности данных в компьютерных системах, идентификация и аутентификация пользователей, защита данных от несанкционированного доступа, основы защиты данных от компьютерных вирусов, основы криптографии, криптографические методы защиты информации, стандарты защиты информации.
The basic concepts of construction of modern technologies of computer safety are consistently examined. A monograph contains aktual material certificate analytical character on the followings themes: bases of safety of information in the computer systems, authentication and authentification of users, protection of data from an unauthorized division, bases of protection of data from computer viruses, bases of cryptography, cryptographic methods of priv, standards of priv.
Description: Не менш важливо відзначити, що незалежно від того, наскільки цінна ваша інформація, українським законодавством вона безумовно визнається об'єктом вашої власності. І ви, як власник своєї інформації. маєте право визначати правила її обробки та захисту. Базовим у цьому відношенні Державний стандарт України із захисту Інформації який може вживати необхідних заходів для запобігання витоку, розкрадання, втрати, спотворення і підробки інформації.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1918
Content type: Book
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools