Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1913

Title: Популяційна мінливість цмину піскового на території Глинівського лісництва Рівненської області
Authors: Самолюк, Галина Володимирівна
Літнарович, Руслан Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Самолюк Г.В. Популяційна мінливість цмину піскового на території Глиннівського лісництва Рівненської області. Науковий керівник Р.М.Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2012, 67 с.
Issue Date: 14-Nov-2012
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
Code and name of the specialty: Планування експерименту
UDC: 582.998.14
574.3
Keywords: популяційна мінливість
цмин пісковий
продуктивність
умови навколишнього середовища
популяционная изменчивость
тмин песчаный
производительность
условия окружающей среды
population variability
everlasting sand
performance
environmental conditions
Abstract: У даному навчальному виданні вивчається популяційна мінливість та продуктивності цмину піскового на території Глиннівського лісництва, наукове обґрунтування його експлуатаційних властивостей; показано за допомогою яких методів можна визначати популяційну мінливість трав’янистих рослин та як ця мінливість залежить від умов навколишнього середовища на прикладі однієї рослини - цмину піскового. Розраховане для студентів університетів лісового господарства. Може бути використане працівниками лісових господарств, а особливо Глиннівського лісництва.
В данном учебном издании изучается популяционная изменчивость и производительности бессмертника песчаного на территории Глиннивского лесничества, научное обоснование его эксплуатационных свойств; показано с помощью каких методов можно определять популяционную изменчивость травянистых растений и как эта изменчивость зависит от условий окружающей среды на примере одного растения - бессмертника песчаного. Предназначено для студентов университетов лесного хозяйства. Может быть использовано работниками лесных хозяйств, а особенно Глиннивского лесничества.
In this educational edition population changeability is studied and to the productivity of Helichrysum arenarium on territory of Hlunnivske forest district, scientific ground him operating properties; it is shown by means of what methods it is possible to determine population changeability of grassy plants and as this changeability depends on the terms of environment on the example of one plant - цмину sandy. It is expected for the students of universities of forestry. Can be used by the workers of forestries, and especially Hlunnivske forest district.
Description: Важко переоцінити значення лікарських рослин у вирішенні завдань по задоволенню потреб населення, промисловості в дикорослих ягодах, грибах, технічній і лікарській сировині, тому вивчення популяційної мінливості і запасів, такої цінної лікарської рослини як цмин пісковий є актуальною і необхідною.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1913
Content type: Book
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
knyga_Samoluk_G_V_PGB-12.odt29,02 MBOpenDocument TextView/Open
knyga_Samoluk_G_V_PGB-12.djvu6,88 MBDjVuView/Open
knyga_Samoluk_G_V_PGB-12.doc31,67 MBMicrosoft WordView/Open
knyga_Samoluk_G_V_PGB-12.pdf37,03 MBAdobe PDFView/Open
knyga_Samoluk_G_V_PGB-12__COVER.png399,07 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools