Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19118
Title: Аналіз та вибір методів компенсації реактивної потужності на електроустановках волочильної дільниці ТОВ «Іммопрет»
Authors: Химич, Владислав Віталійович
Bibliographic description (Ukraine): Химич В. В. Аналіз та вибір методів компенсації реактивної потужності на електроустановках волочильної дільниці ТОВ «Іммопрет» : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05070103 — електротехнічні системи електроспоживання (за видами)“/ В. В. Химич ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017 РІК. — 7 с.
Issue Date: Feb-2017
Submitted date: 20-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Сисак, Іван Михайлович
Committee members: Осадца, Ярослав Михайлович
UDC: 8.05070103
Keywords: електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
621.3.054.42
Abstract: У дипломній роботі проведена характеристика споживачів електроенергії і визначена категорія надійності електропостачання. Проведено вибір схеми електропостачання та визначення роду струму і величини напруги живлення. Складена відомість споживачів електроенергії та проведено розрахунки електричних навантажень, розрахунки освітлення. Проведено розрахунки потужності та вибір компенсуючого пристрою, вибір числа і потужності силових трансформаторів. Проведена розробка конструкції комплектної трансформаторної підстанції, розрахунки і вибір розподільчої електромережі. Проведено розрахунки струмів короткого замикання, вибір електрообладнання комплектної трансформаторної підстанції і перевірка на стійкість до дії струмів короткого замикання, вибір і розрахунки релейного захисту силового трансформатора. Розроблена схема керування, захисту, сигналізації і автоматики, проведено вибір елементів схеми релейного захисту та автоматики.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19118
References (Ukraine): Аналіз та вибір методів компенсації реактивної потужності на електроустановках волочильної дільниці: Матеріали V Міжн. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів ["Актуальні задачі сучасних технологій"], (Тернопіль, 17-18 лист. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. — Т. : Терн. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2016. — 432 с.
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05070103 — електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Химич_v4.docx25,63 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools