Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19093
Title: Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»
Authors: Козій, Богдан Іванович
Bibliographic description (Ukraine): {ВІДКОРЕГУЙТЕ!!!} Прізвище1 І. Б. Назва : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами“/ І. Б. Прізвище1, І. Б. Прізвище2 ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — ХХ с.
Issue Date: 2017
Submitted date: 24-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Савків, Володимир Богданович
Committee members: Муль, Олена Владленівна
UDC: 621.9
Abstract: В даному дипломному проекті було створено програмно-апаратний комплекс постобробки та керування даними для обслуговування електронних автоматизованих телефонних станцій типу С-32. Завдання також мало на увазі створення необхідної системи сигналізації аварійних ситуацій. Наведено модель комплексу та його детальний опис, розроблено та використано математичне та інформаційне забезпечення. Здійснено програмну реалізацію спроектованого комплексу.
Description: Результати даного дипломного проекту можуть бути застосовані для автоматизації обслуговування електронних автоматизованих телефонних станцій типу С-32. Пакет адаптований до умов діяльності телефонних станцій.
Content: Вступ........................................................................................................................... 4 1 Аналітична частина................................................................................................ 8 1.1 Аналіз літератури................................................................................................ 8 1.1.1 Відомості про типи даних.............................................................................. 10 1.1.2 Бази даних........................................................................................................14 1.1.3 Мережеві бази даних...................................................................................... 16 1.1.4 Реляційні бази даних...................................................................................... 17 1.1.5 Система С-32 …………………………………………….…………............. 22 1.1.5.1 Лінії зв’язку………………………………………..……………................ 28 1.2 Актуальність теми............................................................................................ 30 2 Науково-дослідна частина................................................................................... 32 2.1 Робота станційного устаткування.................................................................... 32 2.2 Організація системи керування........................................................................ 33 2.3 Розробка та аналіз технологічного процесу розробки ПЗ……….…………35 2.4 Аналіз технологічного процесу розробки МПС……………………...……..38 3 Технологічна частина…………………………………………………………...40 3.1 Характеристика ПЗ та його призначення……………………………………40 3.2 Характеристика МПС та її призначення…………………………………….44 3.2.1 Призначення пульта аварійної сигналізації (ПАС1)................................... 44 3.2.2 Призначення пульта аварійної сигналізації (ПАС2)................................... 45 4 Конструкторська частина..................................................................................... 47 4.1 Розробка електронного модуля сигналізації.................................................. 47 4.1.1 Вихідні дані для розробки ПАС1................................................................. 47 4.1.2 Вихідні дані для розробки ПАС2.................................................................. 49 4.2 Технічні вимоги на розробку модуля сигналізації......................................... 49 4.3 Розробка алгоритму роботи модуля сигналізації.......................................... 51 4.4. Вибір елементів для організації модуля сигналізації................................... 52 4.4.1. Вибір елементів для організації спряження схеми з ПК........................... 60 4.5 Опис роботи модуля сигналізації..................................................................... 62 4.6. Вибір керуючого елемента.............................................................................. 63 4.7. Розрахунок стабілізованого блоку живлення мікросхем ПАС2.................. 64 5. Спеціальна частина.............................................................................................. 72 5.1. Опис модулів.................................................................................................... 72 5.2. Опис модуля APOR.......................................................................................... 76 5.3. Опис модуля Tezjur.......................................................................................... 80 5.4. Опис модуля Restart......................................................................................... 86 5.5. Опис модуля Siginfo......................................................................................... 88 5.6. Опис модуля Protslmos..................................................................................... 89 5.7. Опис модуля Signalsv....................................................................................... 91 5.8. Опис модуля Abon............................................................................................ 96 5.9. Опис модуля Frem............................................................................................. 98 5.10. Опис модуля Ekzamen.................................................................................. 102 5.11. Опис модуля Pas............................................................................................ 104 6. Обґрунтування економічної ефективності………………………………….. 106 6.1. Етапи проведення автоматизації виробництва............................................ 106 6.2. Розрахунок техніко-економічного ефекту від впровадження комплексу............................................................................................................... 110 7. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях…….............................113 7.1.Заходи безпеки при роботі на електроустановках, електро-обладнанні.............................................................................................................. 114 7.2. Розрахунок захисного заземлюючого пристрою для обладнання, що проектується............................................................................................................................ 116 7.3 Безпека життєдіяльності та цивільна оборона………………...………………..119 7.4 Застосування комп’ютерно-інтегрованих технологій для розрахування режимів роботи суб’єкта господарювання в умовах радіоактивного зараження……………121 8. Екологія……………………………………………………………………...…….130 8.1.Загальні відомості про забруднення атмосфери......................................... 130 8.2 Забруднення виробничого та навколишнього середовища відходами виробництва……………………………………………………………………… 131 8.3 Технічна заходи , що зменшують шкідливу дію комп’ютерного обладнання…….………………………………………………………………….133 Висновки................................................................................................................. 138 Перелік посилань………………………………………………………………... 140 Додатки................................................................................................................... 143
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19093
References (Ukraine): 1. Дж. Тельман, "Основы систем баз данных", Москва, Финансы и статистика, 1983г.
2. Дейт К., "Введение в системы баз данных", Москва, 'Hаука', 1980 г.
3. Дейт К. Руководство по реляционной СУБД DB2. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 320 с.
4. Когловский М.Р., "Технология баз данных на персональных ЭВМ", Москва, 'Финансы и статистика', 1992 г.
5. Шумаков П. В. “Delphi 3.0 и создание баз данных”. Москва 1997г.
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат1.doc81,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools