Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19052
Title: Підвищення енергоефективності трубних пропелерних гідротурбін для малої гідроенергетики
Authors: Водько, Іван
Issue Date: 19-Feb-2017
Date of entry: 19-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: 8.05070108
енергетичний менеджмент
лопать
гідротурбіна
робоче колесо
асинхронний генератор
редуктор
Abstract: Дипломна робота присвячена розвитку науково-технічних основ під-вищення ефективності роботи гідротурбінного устаткування малих гідроеле-ктростанцій. Запропоновано та розраховано різні варіанти робочих коліс для гідротурбіни, а зокрема, трилопатевого та дволопатевого. Доведено, що встановлення саме таких робочих коліс для напорів до 5 метрів є ефективним у фінансовому плані, оскільки за моїми розрахунками, термін окупності гід-роагрегатів з такими робочими колесами становить відповідно 30 та 6 міся-ців (для напору 3,97 м і швидкостей обертання робочих коліс 760 об/хв). За-пропоновані схеми дозволять застосовувати тихохідні електрогенератори серійного виробництва без використання підвищувальних редукторів, що суттєво зменшить ринкову вартість гідроагрегатів та експлуатаційні витрати, що пов’язані з їх обслуговуванням.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19052
Copyright owner: © Водько І.В., 2017
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.05070108 — енергетичний менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Autoreferat_Vodko.pdf233,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools