Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19044
Назва: Дослідження силових характеристик високошвидкісних плунжерних токарних патронів з компенсаторами відцентрових сил
Інші назви: Research plunger high power characteristics lathe chucks with centrifugal force compensators
Автори: Ліщина, Андрій Ігорович
Bibliographic description: In the thesis work addressed issues related to the analysis of the reasons clamping mechanisms automated lathes. Your structure over the main motion, multi CNC lathes. The calculation of kinematic and power characteristics of the drive head movement. The design and calculation of spindle rigidity host machine, held its dynamic calculation. An own frequencies and vibrations of the spindle. The analysis of the literature shows the effect of clamping mechanism on technical and economic performance machines. The analysis methods of compensation centrifugal forces known schemes and designs high-speed lathe chucks with centrifugal forces compensator and current state of research. Mathematical models of transfer of power in the plunger lathe chucks without centrifugal force compensation and compensation of centrifugal forces during rotation. Using mathematical models developed by the influence of structural, kinematic and dynamic performance parameters on power clamp. An image depending on the dynamic clamping forces of the speed lathe chuck plunger without compensation and indemnification of centrifugal forces for two types of clamping elements
Дата публікації: 19-лют-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
УДК: 621.941.2-229.323
Теми: плунжерний затискний патрон
сила затиску
шпиндель
відцентрова сила
затискний механізм
plunger clamping chuck
clamping force
spindle
centrifugal force
clamping mechanism
Короткий огляд (реферат): У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з аналізом приводів затискних механізмів автоматизованих токарних верстатів. Вибрано структуру приводу головного руху багатоцільового токарного верстата з ЧПК. Проведено розрахунок кінематичних і силових характеристик приводу головного руху. Розроблено конструкцію та проведено розрахунок жорсткості шпиндельного вузла верстата, проведено його динамічний розрахунок. Отримано власні частоти та форми коливань шпинделя. На основі аналізу літературних джерел показано вплив затискного механізму на техніко-економічні показники верстатів. Проведено аналіз способів компенсації відцентрових сил, відомих схем і конструкцій високошвидкісних токарних патронів із компенсаторами відцентрових сил та існуючого стану їх досліджень. Розроблено математичні моделі передачі сил у плунжерному токарному патроні без компенсації відцентрових сил та із компенсацією відцентрових сил в процесі обертання. За допомогою розроблених математичних моделей досліджено вплив конструктивних, кінематичних та експлуатаційних параметрів на динамічну силу затиску. Отримано графічні залежності динамічної сили затиску від частоти обертання плунжерного токарного патрона без компенсації та із компенсацією відцентрових сил для двох типів затискних елементів
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19044
Перелік літератури: 1. Волошин В.Н., Грицишин І.І., Ліщина А.І. Високошвидкісні плунжерні токарні патрони з компенсаторами відцентрових сил// Збірник тез доповідей V міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Том І. – Тернопіль, 2016.– С.139.
2. Кузнецов Ю.М., Волошин В.Н., Ель-Дахабі Фарук. Критичні частоти обертання токарних затискних патронів// Машинознавство. – 2005. – №4. – С.17– 21.
3. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф.В. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. В 2-х ч. Ч.1: Основные сведения и принципы создания зажимных механизмов/ Под ред. Кузнецова Ю.Н. – К.: ООО «ЗМОК» - ООО «ГНОЗИС», 2009. – 270 с.
4. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф.В. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография/ Под ред. Кузнецова Ю.Н. – Габрово: Университетское издательство «Васил Априлов», 2010. – 724 с.
5. Кузнецов Ю.Н., Драчев О.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив [и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2014. – 480 с.
6. Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Шевченко О.В., Волошин В.Н. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах: Монографія/ Упоряд. Кузнєцов Ю.М.. – К.: - Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 692 с.
References: 7. Yu. Kuznetsov, V. Voloshyn, F. El-Dahabi. Dynamic resiliently-forced features of high-speed chucks for turning working// Journal of fundamental sciences and applications. International conference on advanced manufacturing technologies – 2009. – Vol.15. – S.187 – 197.
8. Spur G., Rudolph U. Reserven nutzen: Bauteile aus Faserverbundkьnstoff erhцhen die Belastbarkeit von Spannfutter// Maschinenmarkt. – 1994. – №38. – S.72-74, 76.
9. Mette U., Spur G., Uhlmann F. Massenoptimierte CFK-Spannfutter erhohen die Drehzahlgrenzen// Maschinenmarkt. – 2001. - №15. – s. 76 – 79.
Розташовується у зібраннях:8.05050301 — металорізальні верстати та системи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Автореферат_Ліщина.pdf521,97 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора