Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18972

Назва: Методи підвищення якості зображення в системах медичної інтроскопії
Автори: Ковальчук, Олександр
Bibliographic description: Ковальчук О.О. Методи підвищення якості зображення в системах медичної інтроскопії - автореферат дипломної роботи магістра. - Тернопіль, ТНТУ, 2017р. - 7 с.
Дата публікації: 16-лют-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
УДК: 616.073.759
Короткий огляд (реферат): Ковальчук Олександр Олександрович. Методи підвищення якості зображення в системах медичної інтроскопії. – Рукопис. Дипломнa роботa мaгiстрa зa спецiaльнiстю 8.05090204 – Бiотехнiчнi тa медичнi aпaрaти тa системи, Тернопiльський нaцiонaльний технiчний унiверситет iменi Iвaнa Пулюя, Тернопiль, 2017. У дипломнiй роботi розроблено комп’ютерну iмiтaцiйну модель томографічного зображення, яка уможливлює імітацію заданого тестового зображення та подальше його використання при тестувaннi aлгоритмiв опрaцювaння у системах медичної інтроскопії з метою підвищення якості. Для вирішення проблеми підвищення якості комп'ютерних томограм запропоновано використовувати математичні методи обробки медичних зображенні засобами MATLAB, які дозволяють отримати більш контрастні й детальні комп'ютерні томограми. Ключовi словa: системи медичної інтроскопії, медичне зображення, інтегральна геометрія Радона, реконструкція зображення, прогрaмне зaбезпечення, Matlab.
Опис: Ковальчук Олександр Олександрович. Методи підвищення якості зображення в системах медичної інтроскопії. – Рукопис. Дипломнa роботa мaгiстрa зa спецiaльнiстю 8.05090204 – Бiотехнiчнi тa медичнi aпaрaти тa системи, Тернопiльський нaцiонaльний технiчний унiверситет iменi Iвaнa Пулюя, Тернопiль, 2017. У дипломнiй роботi розроблено комп’ютерну iмiтaцiйну модель томографічного зображення, яка уможливлює імітацію заданого тестового зображення та подальше його використання при тестувaннi aлгоритмiв опрaцювaння у системах медичної інтроскопії з метою підвищення якості. Для вирішення проблеми підвищення якості комп'ютерних томограм запропоновано використовувати математичні методи обробки медичних зображенні засобами MATLAB, які дозволяють отримати більш контрастні й детальні комп'ютерні томограми. Ключовi словa: системи медичної інтроскопії, медичне зображення, інтегральна геометрія Радона, реконструкція зображення, прогрaмне зaбезпечення, Matlab.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18972
Власник авторського права: Ковальчук Олександр Олександрович
Перелік літератури: 1. Ковальчук О.О. Стан та тенденції розвитку комп’ютерних рентгенографічних систем / О.О. Ковальчук // Мaтерiaли IX Всеукрaїнської студентської нaуково-технiчної конференцiї „Природничi тa гумaнiтaрнi нaуки. Aктуaльнi питaння“, 20-21 квiтня 2016 року — Тернопіль : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 225-226. — (Секцiя: Рaдiоелектроннi бiотехнiчнi системи).
References: Kovalchuk Oleksandr. Methods for improving image quality in medical imaging systems. – Manuscript. Thesis work of master's degree after speciality 8.05090204 – Bioengineering and Medical devices and systems, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2017. In the thesis work developed developed developed a computer model of imitation tomographic image, which enables simulation of a given test image and its further use in testing its processing algorithms in medical imaging to improve the image quality systems. To solve the problem of improving the quality of CT images suggested to use mathematical methods of medical image processing MATLAB tools that allow you to get a more detailed contrast and CT scans. Keywords: Medical system introscopy, medical image, Radon integral geometry, image reconstruction, software, Matlab.
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_kovalchuk+.pdfАвтореферат114,87 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
aref_kovalchuk.jpgТитульний лист260,99 kBJPEGПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора