Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18562

Title: Зменшення забруднюючої здатності відходів молокопереробного виробництва
Other Titles: Reduction pollution that causes milk processing production
Authors: Кравець, Олег Ігорович
Шинкарик, Марія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): 1. Кравець О.І. Зменшення забруднюючої здатності відходів молокопереробного виробництва [Електронний ресурс] / О.І. Кравець, М.М. Шинкарик / Іnternational Scientific Journal – 2016р. – № 12. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/ua/issues/2016/12/1764 (дата звернення: 07.12.2016р).
Issue Date: 7-Dec-2016
Date of entry: 16-Dec-2016
Publisher: Міжнародний науковий журнал
International Scientific Journal (http://www.inter-nauka.com/)
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 637.022
Keywords: відходи
фільтрування
сироватка
очистка
білок
Number of pages: 9
Abstract: Обґрунтовано можливість зменшення забруднюючої здатності відходів молокопереробних підприємств шляхом організації процесу очистки молочної сироватки від дисперсного білка. Запропоновано конструкцію фільтрувальної установки для очистки сироватки.
Description: Запропоновано з метою зменшення забруднюючої здатності відходів молочного виробництва здійснювати очистку сироватки від частинок білка перед її зливанням.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18562
Copyright owner: © Кравець О.І. / Шинкарик М.М., 2016
References (Ukraine): Храмцов А.Г. Деминерализация лактозосодержащего сырья методом электродиализа. Обзорная информация / А. Г. Храмцов, И. А. Евдокимов, Г.С. Варданян, А.И. Терновой // АгроНИИТЭИММП. – 1992. – С. 32.
Кравець О.І. Регенерація фільтрувальної поверхні при очистці молочної сироватки / О.І. Кравець, М.М. Шинкарик / Ukrainian Food Journal. – 2013. № 4. – С. 555-561.
Приболотный А.В. Первичная обработка сыворотки, или как заработать на ней деньги / А.В. Приболотный // Молочная промышленность. – 2009. – №6. – С.23-24.
Пат. на кор. мод. 77749 України, МПК B 01 D 35/28. Фільтр для очистки молочної сироватки від сирного пилу / Шинкарик М.М., Кравець О.І., Шинкарик М.В.; заявник і власник Тернопільський нац. тех. ун. ім. І.Пулюя. заявл. 14.08.12 ; опубл. 25.02.13, Бюл. № 5.
Шинкарик М.М. Аналіз гранулометричного складу білкової дисперсної фази / М.М. Шинкарик, О.І. Кравець // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2011. – Т. 2, № 40. – С. 266-269.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.