Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18294
Title: Конспект лекцій з курсу «Безпека дорожнього руху»
Authors: Босюк, Павло Володимирович
Гудь, Віктор Зіновійович
Bibliographic description (Ukraine): Конспект лекцій з курсу «Безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання / П.В. Босюк, В.З. Гудь . – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 342 с.
Issue Date: 2016
Abstract: Важливу роль у формуванні професійного рівня за напрямком підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" для спеціальності на початкових курсах відіграє курс "Безпека дорожнього руху". Предметом вивчення даної дисципліни є опанування фундаментальними поняттями безпеки дорожнього руху. Програмою дисципліни “Безпека дорожнього руху” передбачається вивчення впливу конструктивних та експлуатаційних властивостей транспортних засобів на безпеку дорожнього руху.
Description: Тема 1. Основні поняття та завдання розділу дисципліни. Тема 2. Основні поняття керування автомобілем, основи стратегії і тактики керування. Тема 3. Механізми і причини виникнення дорожньо-транспортних пригод. Тема 4. Типові помилки водія. Тема 5. Керованість та безпека автомобіля. Тема 6. Експлуатаційні властивості автомобіля. Тема 7. Дорожні умови та особливості керування автомобілем у складних дорожніх умовах. Тема 8. Вплив дорожніх умов на безпеку руху. Тема 9. Дії водія під час заносу автомобіля. Тема 10. Методи прищеплення навичок безпечного керування автомобілем. Тема 11. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху. Тема 12. Перша допомога при кровотечах. Внутрішні кровотечі. Гостре недокрів’я при втраті крові. Тема 13. Правила транспортування потерпілих при ДТП. Тема 14. Основні положення автотранспортного права щодо безпеки дорожнього руху. Перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18294
References (Ukraine): Безпека дорожнього руху та автотранспортне право. Конспект лекцій для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" усіх форм навчання / Уклад. В. Кищун. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2006. - 155с.
Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения / В.И. Коноплянко. - Учеб. для вузов. - М.: Транспорт, 1991.-183 с.
Безпека руху автомобільного транспорту / Зеркалов Д.В. [та ін.] Довідник. - К.: Основа, 2002. - 360 с.
Безмертний В.О. Основи керування автомобілем і безпека руху: Підручник / В.О. Безсмертний, З.Д. Дерех, В.В. Іщенко. - К.: Вища шк., 1996.-202 с.
Експертний аналіз дорожньо-транспортних пригод / Гатаса ТІ. В. [та ін.] - К.: Український центр післяаварійного захисту "Експерт-сервіс", 1995.-192 с.
Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения / Ю.А. Кременец. - М.: Транспорт, 1990.-255 с.
Юридичний довідник автомобіліста / Упор. М.I. Мельник, М.I. Хавронюк. - К.: Оранта-прес, 1998.-300 с.
Автомобільний транспорт в Україні. Нормативна база. - К.: КНТ, АТІКА, 2004. - 504 с.
Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Правознавство" для студентів всіх форм навчання / Упор. Думало П.Г. -Луцьк: ЛП, 1996.-55 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БДР-100.pdf4,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools