Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18226
Title: Фінішне оброблення поверхневим пластичним деформуванням евольвентних поверхонь зубчастих коліс з формуванням регулярного мікрорельєфу
Other Titles: Finishing treatment of the involute surfaces og the direct gear wheels by the surfaces plastic deformation forming regular micro-projection
Authors: Кривий, Петро Дмитрович
Крупа, Володимир Васильович
Бутрин, Андрій
Kryvyy, Petro
Krupa, Volodymyr
Butryn, Andrii
Bibliographic description (Ukraine): Кривий П.Д. Фінішне оброблення поверхневим пластичним деформуванням евольвентних поверхонь зубчастих коліс з формуванням регулярного мікрорельєфу / Кривий П.Д., Крупа В.В., Бутрин А.О. // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17–18 листоп. 2016.). Тернопіль : ТНТУ, 2016. –Т. 1. - С. 127
Issue Date: Nov-2016
Date of entry: 25-Nov-2016
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 621.914,7:621.833
Keywords: фінішне оброблення
евольвентний профіль
зубчасте колесо
деформація
шевер
Abstract: Розглянуто існуючі методи поверхневого пластичного зміцнення робочих поверхонь циліндричних прямозубих коліс. Запрпоновано метод вібраційного обкочування зубчастих коліс
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18226
Copyright owner: © Кривий П.Д., Крупа В.В., Бутрин А.О.
References (Ukraine): О деформационном поверхностном упрочнении зубчатых колес/В.В.Орлов, Д.Л.Юдин, А.П.Петраков и др. // Вестник машиностроения, 1979, №1. – С.171.
Технология машиностроения (специальная часть). 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1973. – 448 с.
Харлампиев И.С. Обкатыва.щее протягивание зубчастых колес/ И.С.Харлампиев (Пер. с болгарского В.А.Дмитриева). – М.: Машиностроение, 1981. – 211 с.
Шнейдер Ю.Г. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микрорельефом// Ю.Г.Шнейдер. – М.: Машиностроение, 1982. – 248 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2016)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.