Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18053

Назва: Экономика синергии как единственная альтернатива экономики эгоизма
Інші назви: Synergy economy as a single alternative of egoism economy
Автори: Myamlin, Sergey
Myamlin, Vladislav
Мямлин, Сергей
Мямлин, Владислав
Приналежність: Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, г. Днепр, Украина
Бібліографічний опис: Мямлин С. Экономика синергии как единственная альтернатива экономики эгоизма / Мямлин Сергей, Мямлин Владислав // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“, 22-24 вересня 2016 року — Т. : Крок, 2016 — С. 30-33. — (Теоретичні аспекти розвитку економічних систем в умовах ускладнення функціонування економічного простору).
Bibliographic description: Myamlin S., Myamlin V. (2016) Ekonomika sinerhii kak edinstvennaia alternativa ekonomiki ehoizma [Synergy economy as a single alternative of egoism economy]. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference “Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions” (Tern., 22-24 September 2016), pp. 30-33 [in Russian].
Є частиною видання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“
Proceedings of the International Scientific-Practical Conference “Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions”
Конференція/захід: Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“
Журнал/збірник: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“
Дата публікації: 22-вер-2016
Видавництво: Крок
Krok
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 22-24 вересня 2016 року
22-24 September 2016
УДК: 330.161
330.131.5
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 30-33
Початкова сторінка: 30
Кінцева сторінка: 33
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18053
ISBN: 978-617-692-371-8
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ndch.diit.edu.ua/innovative/model-vysokoeffektivnoy-natsionalnoyekonomiki.html
Перелік літератури: 1. Мямлин В.В. Существующая прибыльно-финансовая модель хозяйствования – основная причина кризиса мировой экономической системы и краха финансовой системы / В.В. Мямлин // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 25. – Днепропетровск: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 241-247.
2. Мямлин В.В. Теория бесприбыльной альтернативной экономики как основа нового экономического мировоззрения / В.В. Мямлин // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2009. – Вип. 26. – Днепропетровск: Вид-во ДНУЗТ, 2009. – С. 222-230.
3. Мямлин В.В. К вопросу о категории прибыли / В.В. Мямлин // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 29. – Днепропетровск: Вид-во ДНУЗТ, 2010. – С. 268-279.
4. Пшинько А.Н. Переход на модель высокоэффективной национальной экономики – реальный путь решения экономических проблем в государстве / А.Н. Пшинько, В.В. Мямлин, С.В. Мямлин // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2012. – Вип. 41. – Днепропетровск: Вид-во ДНУЗТ, 2012. – С. 282-291.
5. Пшинько А.Н. Влияние скорости обращения денежной массы на эффективность национальной экономики / А.Н. Пшинько, В.В. Мямлин, С.В. Мямлин // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2012. – Вип. 42. – Днепропетровск: Вид-во ДНУЗТ, 2012. – С. 300-311.
6. Пшинько А.Н. К вопросу о научной обоснованности процентов по депозитам и кредитам / А.Н. Пшинько, В.В. Мямлин, С.В. Мямлин // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – Вип. 1 (43). – Днепропетровск: Вид-во ДНУЗТ, 2013. – С. 82-102.
7. Модель высокоэффективной национальной экономики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ndch.diit.edu.ua/innovative/model-vysokoeffektivnoy-natsionalnoyekonomiki.html.
References: 1. Miamlin V.V. Sushchestvuiushchaia pribylno-finansovaia model khoziaistvovaniia – osnovnaia prichina krizisa mirovoi ekonomicheskoi sistemy i krakha finansovoi sistemy, V.V. Miamlin, Visnik Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, 2008, Iss. 25, Dnepropetrovsk: Vid-vo DNUZT, 2008, P. 241-247.
2. Miamlyn V.V. Teoryia besprybylnoi alternatyvnoi ekonomyky kak osnova novoho ekonomycheskoho myrovozzrenyia, V.V. Miamlyn, Visnyk Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, 2009, Iss. 26, Dnepropetrovsk: Vyd-vo DNUZT, 2009, P. 222-230.
3. Miamlyn V.V. K voprosu o katehoryy prybyly, V.V. Miamlyn, Visnyk Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, 2010, Iss. 29, Dnepropetrovsk: Vyd-vo DNUZT, 2010, P. 268-279.
4. Pshinko A.N. Perekhod na model vysokoeffektivnoi natsionalnoi ekonomiki – realnyi put resheniia ekonomicheskikh problem v hosudarstve, A.N. Pshinko, V.V. Miamlin, S.V. Miamlin, Visnik Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, 2012, Iss. 41, Dnepropetrovsk: Vid-vo DNUZT, 2012, P. 282-291.
5. Pshynko A.N. Vlyianye skorosty obrashchenyia denezhnoi massy na effektyvnost natsyonalnoi ekonomyky, A.N. Pshynko, V.V. Miamlyn, S.V. Miamlyn, Visnyk Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, 2012, Iss. 42, Dnepropetrovsk: Vyd-vo DNUZT, 2012, P. 300-311.
6. Pshynko A.N. K voprosu o nauchnoi obosnovannosty protsentov po depozytam y kredytam, A.N. Pshynko, V.V. Miamlyn, S.V. Miamlyn, Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana, 2013, Iss. 1 (43), Dnepropetrovsk: Vyd-vo DNUZT, 2013, P. 82-102.
7. Model vysokoeffektivnoi natsionalnoi ekonomiki, [Electronic resource], Access mode: http://ndch.diit.edu.ua/innovative/model-vysokoeffektivnoy-natsionalnoyekonomiki.html.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Конференція „Формування механізму зміцнення конк. позицій націон. екон. систем у глоб., регіональному та локальному вимірах“Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.