Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1753

Title: Комп’ютерна імітаційна модель ритмокардіосигналу для підвищення достовірності роботи систем голтерівського моніторингу
Authors: Буняк, Тарас Олегович
Issue Date: 10-Sep-2012
Keywords: ритмокардіосигнал
система голтерівського моніторингу
математична модель
комп’ютерне імітаційне моделювання
програмне забезпечення
Abstract: Кваліфікаційну роботу присвячено математичним методам оцінювання варіабельності ритмокардіосигналу. Складено план експериментального дослідження. Згідно плану експериментального дослідження обґрунтовано вибір математичної моделі ритмокардіосигналу. Враховуючи властивості математичної моделі сформульовано вимоги до проведення експериментального дослідження характеристик ритмокардіосигналу як нестаціонарного процесу. На базі обґрунтованої математичної моделі РКС отримано вирази для числення синфазним методом статистичних оцінок його характеристик, які дали змогу підвищити інформативність систем голтерівського моніторингу шляхом впровадження в область кардіології нового класу інформативних ознак. Розроблено метод імітаційного моделювання РКС на основі кусково періодично корельваної випадкової послідовності. Розроблено програмне забезпечення в середовищі Microsoft Visual Studio C# 2010 Express з використанням бібліотек MatLab за допомогою MatLab Component Runtime.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1753
Content type: Other
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vstup.djvu20,64 kBDjVuView/Open
Vstup.pdf87,88 kBAdobe PDFView/Open
Vstup__COVER.png154,34 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools