Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1748

Title: Математична модель фонокардіосигналу для підвищення достовірності систем виявлення патологій
Other Titles: Mathematical model of phonocardiosignal to improve the reliability systems of detect abnormalities
Authors: Паляниця, Юрій Богданович
Issue Date: 31-Aug-2012
Keywords: експеримент
план експерименту
фонокардіосигнал
математична модель
періодично корельований випадковий процес
моделювання
синфазний метод опрацювання
програмне забезпечення
автоматизована система
Abstract: Кваліфікаційну роботу магістра присвячено проведенню експерименту по дослідженню характеристик фонокардіосиґналу з метою одержання нових інформативних ознак. Складено план експериментального дослідження. Згідно плану експериментального дослідження обґрунтовано математичну модель фонокардіосиґналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, яка на відміну від відомих враховує у своїй структурі поєднання стохастичної природи та повторності фонокардіосиґналу, що є властивим для сиґналів біологічного походження. Враховуючи властивості математичної моделі фонокардіосиґналу, сформульовано вимоги до проведення експериментального дослідження характеристик фонокардіосиґналу як періодично корельованого випадкового процесу. На базі обґрунтованої математичної моделі фонокардіосиґналу використано синфазний метод для опрацювання фонокардіосиґналу, який дає змогу оцінити стан серця за його акустичними показниками. На базі синфазного методу розроблено програмне забезпечення в середовищі Matlab з використанням бібліотек Matlab Component Runtime для автоматичних систем діагностики функціонального стану серця на основі синфазного методу аналізу фонокардіосиґналу як періодично корельованого випадкового процесу
Description: Дослідження характеристик фонокардіосиґналу з метою одержання нових інформативних ознак.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1748
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools