Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1613

Title: Розробка модуля функцій парсингу XML і регулярних виразів як важливої технологічної складової АРМ в автосервісі (на прикладі ТОВ «ДА ТЕХ Рівне»)
Authors: Чернявский, Алексей Игоревич
Cherniavskyi, Oleksii Igorovych
Літнарович, Руслан Миколайович
Литнарович, Руслан Николаевич
Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Bibliographic description (Ukraine): Чернявський О.І. Розробка модуля функцій парсингу XML і регулярних виразів як важливої технологічної складової АРМ в автосервісі (на прикладі ТОВ «Да Тех Рівне»). Автореферат магістерської дисертації на здобуття академічного ступеня магістра з інформатики. Науковий керівник Р.М.Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2011. — 28 с.
Issue Date: 4-Apr-2012
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
UDC: 004.42
Keywords: експериментальні алгоритми
модуль функцій
реалізація
тестування
экспериментальные алгоритмы
модуль функций
реализация
тестирование
experimental algorithms
module of functions
realization
testing
Abstract: Експериментальні алгоритми реалізовані на мові програмування С в середовищі Linux з використанням компілятора GNU GCC, дебагера GDB, текстового редактора VIM. Алгоритми протестовані і показали правильність роботи з вхідними даними різної складності.
Экспериментальные алгоритмы реализованы на языке программирования С в среде Linux с использованием компилятора GNU GCC, дебагера GDB, текстового редактора VIM. Алгоритмы протестированы и показали правильность работы со входными данными разной сложности.
Experimental algorithms programming of С realized in language in the environment of Linux with the use of compiler of GNU GCC, debager of GDB, text editor VIM. Algorithms are tested and showed the rightness of work with the datains of different complication.
Description: XML і регулярні вирази широко використовуються в області зберігання, передачі і пошуку текстової інформації, що свідчить про необхідність та актуальність даних технологій для індустрії програмного забезпечення.
Sponsorship: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1613
Content type: Thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools