Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15853

Назва: Destruction zone near the tip of interfacial crack at a prevailing tensile loading
Інші назви: Зона деструкції біля вершини міжфазної тріщини при переважаючих розтягувальних навантаженнях
Автори: Дудик, Михайло Володимирович
Dudyk, Mykhailo Volodymyrovych
Приналежність: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine
Бібліографічний опис: Dudyk M. V. Destruction zone near the tip of interfacial crack at a prevailing tensile loading / Mykhailo Volodymyrovych Dudyk // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 81. — № 1. — С. 21-28. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Dudyk M. V. (2016) Destruction zone near the tip of interfacial crack at a prevailing tensile loading. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 81, no 1, pp. 21-28 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 81
Дата публікації: 22-бер-2016
Дата подання: 23-гру-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 539.375
Теми: міжфазна тріщина
зона передруйнування
зона деструкції
контакт берегів
interfacial crack
pre-fracture zone
destruction zone
contact of the lips
Діапазон сторінок: 21-28
Початкова сторінка: 21
Кінцева сторінка: 28
Короткий огляд (реферат): В умовах плоскої деформації при переважаючих розтягувальних навантаженнях за допомогою методу Вінера-Гопфа виконано розрахунок маломасштабної зони деструкції у частині зони передруйнування, прилеглій до вершини тріщини, розташованої на плоскій межі поділу двох різних матеріалів, за наявності і відсутності контакту берегів біля вершини. Досліджено вплив на параметри зони деструкції пружних характеристик з'єднаних матеріалів і конфігурації навантаження.
Under the plane strain conditions at the prevailing tensile loading by Wiener-Hopf method the solutions of problems about the calculation of a small-scale destruction zone in the pre-fracture zone part, which is adjacent to the interface crack tip, located on a flat interface of two different materials, taking into account and ignoring the contact of the lips near the tip have been found. The influence of the elastic characteristics of joining materials and loading configurations on the parameters of the destruction zone has been investigated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15853
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016. © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2016
Перелік літератури: 1. Каминский, А.А. Экспериментальное исследование распределения пластических деформаций в окрестности вершины трещины при статическом нагружении [Текст] / А.А. Каминский, Г.И. Усикова, Е.А. Дмитриева // Прикл. механика. – 1994. – Т. 30, № 11. – С. 69 – 75.
2. Когут, І.С. Визначення розмірів зони передруйнування квазікрихких надрізаних зразків [Текст] / І.С. Когут, Г.І. Калита // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2008. – Т. 44, № 1. – С. 84 – 87.
3. Каминский, А.А. О комплексной модели зоны предразрушения в конце трещины на границе раздела упругих сред [Текст] / А.А. Каминский, Л.А. Кипнис // Доповіді НАН України. – 2010. – № 2. – С. 59 – 63.
4. Каминский, А.А. О страгивании трещины, расположенной на границе раздела упругих сред [Текст] / А.А. Каминский, Л.А. Кипнис // Доповіді НАН України. – 2011. – № 1. – С. 38 – 43.
5. Дудик, М.В. Вплив бічної зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини на контакт берегів [Текст] / М.В. Дудик // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. – Т. 58, № 1. – С. 143 – 153.
6. Панасюк, В.В. Предельное равновесие хрупких тел с трещинами [Текст] / В.В. Панасюк. – К.: Наук. думка, 1968. – 245 с.
7. Каминский, А.А. Влияние области деструкции материала вблизи вершины межфазной трещины на условия ее страгивания [Текст] / А.А. Каминский, М.В. Дудик, Л.А. Кипнис // Доповіді НАН України. – 2014. – № 5. – С. 50 – 57.
8. Каминский, А.А. О начальном повороте трещины, расположенной на границе раздела двух упругих сред [Текст] / А.А. Каминский, М.В. Дудик, Л.А. Кипнис // Прикл. механика. – 2007. – Т. 43, № 10. – С. 28 – 41.
9. Каминский, А.А. Исследование процесса начального поворота трещины на границе раздела двух упругих сред при растяжении и сдвиге [Текст] / А.А. Каминский, М.В. Дудик, Л.А. Кипнис // Прикл. механика. – 2009. – Т. 45, № 6. – С. 71 – 79.
References: 1. Kaminskii A.A., Usikova G.I., Dmitrieva E.A. Experimental study of the distribution of plastic strains near a crack tip during static loading. Int. Appl. Mech., 1994, vol. 30, no. 11, pp. 892 – 897. doi: 10.1007/BF00847045
2. Kohut I.S., Kalyta H.I. Evaluation of the sizes of the process zone for quasibrittle notched specimens. Mater. Sci., 2008, vol. 44, no. 1, pp. 97 – 103. doi: 10.1007/s11003-008-9048-4
3. Kaminskij A.A., Kipnis L.A. O kompleksnoj modeli zony predrazrusheniya v konce treshhiny na granice razdela uprugix sred. Dopovidi NAN Ukrainy, 2010, no. 2,. pp. 59 – 63. [In Russian]
4. Kaminskij A.A., Kipnis L.A. O stragivanii treshhiny, raspolozhennoj na granice razdela uprugix sred. Dopovidi NAN Ukrainy, 2011, no. 1, pp. 38 – 43. [In Russian]
5. Dudyk M.V. Vplyv bichnoi zony peredruinuvannia bilia vershyny mizhfaznoi trishchyny na kontakt berehiv. Matematychni metody ta fizyko-mekhanichni polia, 2015, vol. 58, no. 1, pp. 143 – 153. [in Ukrainian]
6. Panasyuk V.V. Predel'noe ravnovesie xrupkix tel s treshhinami. Kiev, Naukova dumka, 1968. 245 p. [In Russian]
7. Kaminskij A.A., Dudik M.V., Kipnis L.A. Vliyanie oblasti destrukcii materiala vblizi vershiny mezhfaznoj treshhiny na usloviya ee stragivaniya. Dopovidi NAN Ukrainy, 2014, no. 5, pp. 50 – 57. [In Russian]
8. Kaminsky A.A., Dudik M.V., Kipnis L.A. Initial kinking of an interface crack between two elastic media. Int. Appl. Mech., 2007, vol. 43, no. 10, pp. 1090 – 1099. doi: 10.1007/s10778-007-0109-4
9. Kaminsky A.A., Dudik M.V., Kipnis L.A. Initial kinking of an interface crack between two elastic media under tension and shear. Int. Appl. Mech., 2009, vol. 45, no. 6, pp. 635 – 642. doi: 10.1007/s10778-009-0214-7
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 1 (81)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.