Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15693

Назва: Музей Арсена Річинського
Інші назви: The Arsen Richynskyy museum
Автори: Мазур, Петро Євстахійович
Голуб, Галина Миколаївна
Гетьман, Наталія
Кралюк, Ольга
Mazur, Petro
Holub, Halyna
Hetman, Nataliya
Kraliuk, Ollta
Бібліографічний опис: Музей Арсена Річинського / Петро Євстахійович Мазур, Галина Миколаївна Голуб, Наталія Гетьман, Ольга Кралюк // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 282-299.
Bibliographic description: Mazur P., Holub H., Hetman N., Kraliuk O. (2013) Muzei Arsena Richynskoho [The Arsen Richynskyy museum]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 282-299 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Арсен Річинський
Кременецьке медичне училище
музей
Arsen Richynskyy
Kremenets medical college
museum
Діапазон сторінок: 282-299
Початкова сторінка: 282
Кінцева сторінка: 299
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено процес організації й налагодження діяльності музею Арсена Річинського у Кременецькому медичному училищі імені Арсена Річинського, з’ясовано особливості формування його експозиції, окреслено пер­спективи подальшого розвитку.
The article highlights the process of organizing and setting up The Arsen Richynskyi Museum in Kremenets Medical College named after Arsen Richynskyy, the peculiarities of the formation of its exposure are determined and the prospects for further development are outlined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15693
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості / А. Річинський. - Володимир-Волинський, 1933. - С. 280.
2. Власовський І. Нариси історії Україн­ської Православної Церкви /І. Власовський — К., 1998. - Т.4. - Ч. 2. - С.48.
3. Річинський А. До щастя, слави і свободи / А. Річинський. - Львів, 1930. - С. 7.
4. Ільїн О., За тебе Україно ... З архіву в’язнів концтабору Береза-Картузька (1934-1935) часів II Річі Посполитої Польської /О. Ільїн, П. Мазур, С. Шандрук, А. Гудима. - Тернопіль, 2010. - С. 178-179.
5. Михальчук Л. Життя А. Річинського - зразок самовідданого служіння українському народу/ Л. Михальчук //Арсен Річинський - ідеолог україн­ського православ’я. Матеріали Перших Річинських читань. - Київ-Тер­нопіль—Кременець, 1998. - С. 7.
References: 1. Richynskyi A. Problemy ukrainskoi relihiinoi svidomosti, A. Richynskyi, Volodymyr-Volynskyi, 1933, P. 280.
2. Vlasovskyi I. Narysy istorii Ukrain­skoi Pravoslavnoi Tserkvy /I. Vlasovskyi - K., 1998, V.4, Ch. 2, P.48.
3. Richynskyi A. Do shchastia, slavy i svobody, A. Richynskyi, Lviv, 1930, P. 7.
4. Ilin O., Za tebe Ukraino ... Z arkhivu viazniv kontstaboru Bereza-Kartuzka (1934-1935) chasiv II Richi Pospolytoi Polskoi /O. Ilin, P. Mazur, S. Shandruk, A. Hudyma, Ternopil, 2010, P. 178-179.
5. Mykhalchuk L. Zhyttia A. Richynskoho - zrazok samoviddanoho sluzhinnia ukrainskomu narodu/ L. Mykhalchuk //Arsen Richynskyi - ideoloh ukrain­skoho pravoslavia. Materialy Pershykh Richynskykh chytan, Kyiv-Ter­nopil-Kremenets, 1998, P. 7.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.