Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15630

Назва: Problematyka polsko-ukraińska w twórczości Włodzimierza Odojewskiego
Інші назви: Польсько-українська проблематика в творчості Влодзімежа Одоєвського
Автори: Рабізо-Бірек, Магдалена
Rabizo-Birek, Magdalena
Приналежність: Інститут польської філології Жешівського університету
Uniwersytet Rzeszowski
Бібліографічний опис: Rabizo-Birek M. Problematyka polsko-ukraińska w twórczości Włodzimierza Odojewskiego / Magdalena Rabizo-Birek // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 343-368. — (Українсько-польські культурні зв’язки).
Bibliographic description: Rabizo-Birek M. (2007) Polsko-ukrainska problematyka v tvorchosti Vlodzimezha Odoievskoho. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 343-368 [in Polish].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 343-368
Початкова сторінка: 343
Кінцева сторінка: 368
Короткий огляд (реферат): Розглянуто драматичні відносини між поляками й українцями в XX ст.. що становить провідну тему творчості польського письменника Влодзімежа Одоєвського. Письменник концентрує увагу на найскладнішому періоді польсько-українських відносин Другій світовій війні - часі, коли вибір, стремління й визвольні змагання поляків та українців, народів, які протягом століть жили й розвивались разом, зазнали гострої поляризації. У світогляді українців цей період асоціюється з героїчною спробою вибороти свою незалежність від польських, німецьких і совітських окупантів, а також крахом надій і його наслідками - брутальними репресіями. На відміну від українців, поляки, що століттями жили в Україні, асоціюють цей період з узурпаторськими репресіями совітських і нацистських окупантів на кульмінаційному етапі - геноциді тисяч поляків, представників цивільного населення, здійсненого не без участі українців.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15630
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Berdychowska B. (!996a), Historia Ukrainy w dwóch wariantach, „Kultura” (Paryż), nr 3.
2. Berdychowska B. (1996b), Eseje historyczne Iwana Łysiaka-Rudnickiego, „Kultura” (Paryż), nr 6.
3. Beauvois D. (1996), Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim, przeł. Rutkowski K., Wyd. Pogranicze, Sejny.
4. Czaplejewicz E. (1995), Buber, Vincenz, Bachtin, [w:] Kresy - Syberia - Literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu, p. red. Czaplejewicza E. i Kasperskiego E., Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 219-240.
5. Czapliński P. (1999), Pamięć i rozpacz, [w:] Odojewski i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprać. Barć S., wyd. UMCS, Lublin, s. 186-1990.
6. Fabianowski A. (1999), Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Universitas, Kraków.
7. Grynberg H. (1994), Prawda nieartystyczna, Warszawa.
8. Iwasiów l. (1994), Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna, wyd. Jota, Szczecin.
9. Konwicki T., Kalendarz i klepsydra, Warszawa 1982.
10.Lukasiewicz J. (1965), Pożegnanie Czupryni, „Współczesność”, nr 4, s. 5.
11. Lysiak-Rudnyćkyj 1. (1988), Ukraina między Wschodem a Zachodem, przeł. Batruch B., „Znak”, nr 4.
12.Maternicki J. (1984), Kontrowersje wokół idei jagiellońskiej w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku, „Przegląd Humanistyczny”, nr 4.
13.Odojewski W. (1990a), Wyspa ocalenia, wyd. Versus, Białystok.
14.Odojewski W. (1990b), Zasypie M’szystko, zawieje..., „Czytelnik”, Warszawa.
15.Odojewski W. (1990c), Zabezpieczanie śladów, „Czytelnik”, Warszawa.
16.Odojewski W. (1994), Raptularz krytyczny, wyd. UMCS, Lublin.
17.Odojewski W. (1995), Notatnikpółprywatny, wyd. UMCS, Lublin.
18.Odojewski W. (1999a), Oksana, wyd. Twój Styl, Warszawa.
19.Odojewski W. (1999b), „Widzę ostro, nie do zniesienia". Rozmowa z Włodzimierzem Odojewskim, „Przegląd Tygodniowy”, nr 10, s. 12-13.
20.Odojewski W. (2000), "Jedźmy, wracajmy" i inne opowiadania, Warszawa.
21.Odojewski W. (2002), Bez tchu, wyd. Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
22.Odojewski W. (2006),... i poniosły konie, wyd. Twój Styl, Warszawa.
23.Pawluczuk, W. (1998), Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków
24.Sapa D. (1998), Między polską wyspą a ukraińskim morzem. Kresy południowo-wschodnie w polskiej prozie 1918-1988, Universitas, Kraków.
25.Skrok Z. (1996), Skok na bliską Uh-ainę, „Sycyna”, nr 20.
26.Sosnowska D. (1992), Wyprawa w głąb Czortycy - Polska i Ukraina u Łobodowskiego, Odojewskiego, Mackiewicza, „Kresy”, nr 9-10.
27.Sosnowska D. (1995), Historia podprogowa w „Zasypie wszystko, zawieje... " Włodzimierza Odojewskiego, „Kresy”, nr 22.
28.Stempowski J. (1993), W dolinie Dniestru. Listy o Ukrainie, oprać. Kowalczyk A. S. Warszawa.
29.Torzecki R. (1993), Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie U wojny światowej na terenie U Rzeczpospolitej, Warszawa
30.Uliasz S. (1993), Motywy ukraińskie w literaturze polskiej XX wieku, „Fraza”, nr 3-4, s. 61.
31.Uliasz S. (1994), Literatura Kresów - kresy literatury, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów.
32.Vincenz S. (1993), Tematy żydowskie, Gdańsk 1993.
33.Weretiuk O. (1998), Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej (Leopold Buczkowski, Andrzej Kuśniewicz, Włodzimierz Odojewski, Ułas Samczuk, Iryna Wilde, Roman Andrijaszyk, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
34.Wójcik J. (1984), U źródeł polsko-ukraińskiej teraźniejszości. Geneza konfliktów narodowościowych, „Znak”, nr 11/12.
References: 1. Berdychowska B. (!996a), Historia Ukrainy w dwóch wariantach, "Kultura" (Paryż), nr 3.
2. Berdychowska B. (1996b), Eseje historyczne Iwana Łysiaka-Rudnickiego, "Kultura" (Paryż), nr 6.
3. Beauvois D. (1996), Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim, przeł. Rutkowski K., Wyd. Pogranicze, Sejny.
4. Czaplejewicz E. (1995), Buber, Vincenz, Bachtin, [w:] Kresy - Syberia - Literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu, p. red. Czaplejewicza E. i Kasperskiego E., Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 219-240.
5. Czapliński P. (1999), Pamięć i rozpacz, [w:] Odojewski i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprać. Barć S., wyd. UMCS, Lublin, s. 186-1990.
6. Fabianowski A. (1999), Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Universitas, Kraków.
7. Grynberg H. (1994), Prawda nieartystyczna, Warszawa.
8. Iwasiów l. (1994), Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna, wyd. Jota, Szczecin.
9. Konwicki T., Kalendarz i klepsydra, Warszawa 1982.
10.Lukasiewicz J. (1965), Pożegnanie Czupryni, "Współczesność", nr 4, s. 5.
11. Lysiak-Rudnyćkyj 1. (1988), Ukraina między Wschodem a Zachodem, przeł. Batruch B., "Znak", nr 4.
12.Maternicki J. (1984), Kontrowersje wokół idei jagiellońskiej w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku, "Przegląd Humanistyczny", nr 4.
13.Odojewski W. (1990a), Wyspa ocalenia, wyd. Versus, Białystok.
14.Odojewski W. (1990b), Zasypie M’szystko, zawieje..., "Czytelnik", Warszawa.
15.Odojewski W. (1990c), Zabezpieczanie śladów, "Czytelnik", Warszawa.
16.Odojewski W. (1994), Raptularz krytyczny, wyd. UMCS, Lublin.
17.Odojewski W. (1995), Notatnikpółprywatny, wyd. UMCS, Lublin.
18.Odojewski W. (1999a), Oksana, wyd. Twój Styl, Warszawa.
19.Odojewski W. (1999b), "Widzę ostro, nie do zniesienia". Rozmowa z Włodzimierzem Odojewskim, "Przegląd Tygodniowy", nr 10, s. 12-13.
20.Odojewski W. (2000), "Jedźmy, wracajmy" i inne opowiadania, Warszawa.
21.Odojewski W. (2002), Bez tchu, wyd. Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
22.Odojewski W. (2006),... i poniosły konie, wyd. Twój Styl, Warszawa.
23.Pawluczuk, W. (1998), Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków
24.Sapa D. (1998), Między polską wyspą a ukraińskim morzem. Kresy południowo-wschodnie w polskiej prozie 1918-1988, Universitas, Kraków.
25.Skrok Z. (1996), Skok na bliską Uh-ainę, "Sycyna", nr 20.
26.Sosnowska D. (1992), Wyprawa w głąb Czortycy - Polska i Ukraina u Łobodowskiego, Odojewskiego, Mackiewicza, "Kresy", nr 9-10.
27.Sosnowska D. (1995), Historia podprogowa w "Zasypie wszystko, zawieje... " Włodzimierza Odojewskiego, "Kresy", nr 22.
28.Stempowski J. (1993), W dolinie Dniestru. Listy o Ukrainie, oprać. Kowalczyk A. S. Warszawa.
29.Torzecki R. (1993), Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie U wojny światowej na terenie U Rzeczpospolitej, Warszawa
30.Uliasz S. (1993), Motywy ukraińskie w literaturze polskiej XX wieku, "Fraza", nr 3-4, s. 61.
31.Uliasz S. (1994), Literatura Kresów - kresy literatury, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów.
32.Vincenz S. (1993), Tematy żydowskie, Gdańsk 1993.
33.Weretiuk O. (1998), Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej (Leopold Buczkowski, Andrzej Kuśniewicz, Włodzimierz Odojewski, Ułas Samczuk, Iryna Wilde, Roman Andrijaszyk, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
34.Wójcik J. (1984), U źródeł polsko-ukraińskiej teraźniejszości. Geneza konfliktów narodowościowych, "Znak", nr 11/12.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.