Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15619

Title: Historia stosunkow polsko-ukrainskich w swietle Nowej Mysli Polskiej: Analiza zawartosci wybranych numerow w kontekscie ksztaltowania swiadomosci historycznej czytelniköw
Other Titles: Історія польсько-українських відносин у світлі «Nowej Myśli Polskiej». Аналіз змісту вибраних номерів у контексті формування історичної свідомості читачів
Authors: Кавалець, Малїожата
Kawalec, Malgorzata
Affiliation: Інститут історії Жешівського університету
Uniwersytet Rzeszowski
Bibliographic description (Ukraine): Kawalec M. Historia stosunkow polsko-ukrainskich w swietle Nowej Mysli Polskiej: Analiza zawartosci wybranych numerow w kontekscie ksztaltowania swiadomosci historycznej czytelniköw / Malgorzata Kawalec // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 195-210. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description (International): Kawalec M. (2007) Istoriia polsko-ukrainskykh vidnosyn u svitli "Nowej Myśli Polskiej". Analiz zmistu vybranykh nomeriv u konteksti formuvannia istorychnoi svidomosti chytachiv. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 195-210 [in Polish].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Issue Date: 27-Nov-2007
Publisher: Рада
Rada
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Page range: 195-210
Start page: 195
End page: 210
Abstract: Оцінено вплив публікацій «Nowej Myśli Polskiej» на історичну свідомість її читачів, їх знання та вербальну поведінку щодо історії польсько-українських відносин.Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15619
ISBN: 966-8818-01-6
Copyright owner: © ТМО НТШ, 2007
References (Ukraine): 1. W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 14.
2. J. Topolski, O pojęciu świadomości historycznej, [w:] (red.) J. Topolski, Świadomość historyczna Polaków, Łódź 1981, s. 26-27.
3. Por. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, s. 50 - 51.
4. J. Topolski, O pojęciu świadomości historycznej, [w:] (red.) J. Topolski, Świadomość historyczna Polaków, Łódź 1981, s. 28.
5. M. Kula, Odniesienia do historii jako jeden z wymiarów tożsamości, [w:] Przegląd Polski 2000, z. 3, s. 54.
6. J. Topolski, O pojęciu świadomości historycznej, [w:] (red.) J. Topolski, Świadomość historyczna Polaków, Łódź 1981, s. 30.
7. CBOS: Czy Polacy lubią inne narody? Komunikat z badań BS/1/2003.
8. CBOS: Wpływ ostatnich wydarzeń na Ukrainie na stosunek Polaków do Ukraińców. Komunikat z badań BS/190/2004.
9. CBOS: Polacy o pojednaniu z Niemcami i Ukraińcami. Komunikat z badań BS/89/200Ł
10.S. Lenik, Tożsamość narodowa młodych Polaków, Częstochowa 2002, s. 102.
11.CBOS: Rocznica zbrodni na Wołyniu - pamięć i pojednanie. Komunikat z badań B S /117/2003.
12. W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 88.
13. Treść listu Prymasa napawa mnie smutkiem, NMP nr 5-46/2004, s..
14.Por. K. Grynberg, B. Sprengel, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko ukraińskie w X - XX wieku, Warszawa 2005, s. 662 - 666.
15.E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2000, s. 41 - 42.
16. Wszystkie podkreślenia w cytowanych wypowiedziach prasowych - M.K.
17.Nie ma zgody na Czecha, NMP nr 9/2004, s. 11.
18. W Opolu otwarto wystawę ku czci ofiar OUN-UPA, NMP nr 49/2004, s. 11.
19.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
20.Piąte kolumny, NMP nr40/2003, s. 19.
21.Druga strona medalu, NMP rir 50/2004, s. 4.
22.Czy sprawę Wołynia zamknięto?, NMP nr 8/2004, s. 11.
23.Rada Lwowa odznaczyła ubowców, NMP nr 44/2004, s. 11.
24.Piramidalne kłamstwa Romana D rozda, NMP nr 6/2002, s.10.
25.Piramidalne kłamstwa Romana Drozda, NMP nr 6/2002, s.10.
26.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
27.Piramidalne kłamstwa Romana Drozda, NM P nr 6/2002, s.10.
28.Piramidalne kłamstwa Romana Drozda, NMP nr 6/2002, s.10.
29.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
30. T ablica praw dy o męczeństwie Wołynia, NMP nr 41/2003, s. 11.
31.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
32.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
33.Kontrowersyjne pomniki wdzięczności, NMP nr 24-25/2004, s. 11.
34. W Opolu otwarto wystawę ku czci ofiar OUN-UPA, NMP nr 49/20
35.Piramidalne kłamstwa Romana Drozda, NMP nr 6/2002, s. 10.
36.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
37.Treść listu Prymasa napawa mnie smutkiem, NMP nr 5-46/2004, s. 11.
38.Czy sprawę Wołynia zamknięto?, NMP nr 8/2004, s. 11.
39.Kontrowersyjne pomniki wdzięczności, NMP nr 24-25/2004, s. 11.
40.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
41.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
42. Nie ma zgody na Czecha, NMP nr 9/2004, s. 11.
43. Rada Lwowa odznaczyła ubowców, NMP nr 44/2004, s. 11.
References (International): 1. W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 14.
2. J. Topolski, O pojęciu świadomości historycznej, [w:] (red.) J. Topolski, Świadomość historyczna Polaków, Łódź 1981, s. 26-27.
3. Por. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, s. 50 - 51.
4. J. Topolski, O pojęciu świadomości historycznej, [w:] (red.) J. Topolski, Świadomość historyczna Polaków, Łódź 1981, s. 28.
5. M. Kula, Odniesienia do historii jako jeden z wymiarów tożsamości, [w:] Przegląd Polski 2000, z. 3, s. 54.
6. J. Topolski, O pojęciu świadomości historycznej, [w:] (red.) J. Topolski, Świadomość historyczna Polaków, Łódź 1981, s. 30.
7. CBOS: Czy Polacy lubią inne narody? Komunikat z badań BS/1/2003.
8. CBOS: Wpływ ostatnich wydarzeń na Ukrainie na stosunek Polaków do Ukraińców. Komunikat z badań BS/190/2004.
9. CBOS: Polacy o pojednaniu z Niemcami i Ukraińcami. Komunikat z badań BS/89/200Ł
10.S. Lenik, Tożsamość narodowa młodych Polaków, Częstochowa 2002, s. 102.
11.CBOS: Rocznica zbrodni na Wołyniu - pamięć i pojednanie. Komunikat z badań B S /117/2003.
12. W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 88.
13. Treść listu Prymasa napawa mnie smutkiem, NMP nr 5-46/2004, s..
14.Por. K. Grynberg, B. Sprengel, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko ukraińskie w X - XX wieku, Warszawa 2005, s. 662 - 666.
15.E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2000, s. 41 - 42.
16. Wszystkie podkreślenia w cytowanych wypowiedziach prasowych - M.K.
17.Nie ma zgody na Czecha, NMP nr 9/2004, s. 11.
18. W Opolu otwarto wystawę ku czci ofiar OUN-UPA, NMP nr 49/2004, s. 11.
19.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
20.Piąte kolumny, NMP nr40/2003, s. 19.
21.Druga strona medalu, NMP rir 50/2004, s. 4.
22.Czy sprawę Wołynia zamknięto?, NMP nr 8/2004, s. 11.
23.Rada Lwowa odznaczyła ubowców, NMP nr 44/2004, s. 11.
24.Piramidalne kłamstwa Romana D rozda, NMP nr 6/2002, s.10.
25.Piramidalne kłamstwa Romana Drozda, NMP nr 6/2002, s.10.
26.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
27.Piramidalne kłamstwa Romana Drozda, NM P nr 6/2002, s.10.
28.Piramidalne kłamstwa Romana Drozda, NMP nr 6/2002, s.10.
29.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
30. T ablica praw dy o męczeństwie Wołynia, NMP nr 41/2003, s. 11.
31.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
32.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
33.Kontrowersyjne pomniki wdzięczności, NMP nr 24-25/2004, s. 11.
34. W Opolu otwarto wystawę ku czci ofiar OUN-UPA, NMP nr 49/20
35.Piramidalne kłamstwa Romana Drozda, NMP nr 6/2002, s. 10.
36.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
37.Treść listu Prymasa napawa mnie smutkiem, NMP nr 5-46/2004, s. 11.
38.Czy sprawę Wołynia zamknięto?, NMP nr 8/2004, s. 11.
39.Kontrowersyjne pomniki wdzięczności, NMP nr 24-25/2004, s. 11.
40.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
41.Są zbrodnie, nie ma konfliktu, NMP nr 10/2002, s. 10.
42. Nie ma zgody na Czecha, NMP nr 9/2004, s. 11.
43. Rada Lwowa odznaczyła ubowców, NMP nr 44/2004, s. 11.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.