Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1390

Title: Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
Authors: Попович, Павло Васильович
Олексюк, В.П.
Ферендюк, Олександр Валерійович
Popovich, Pavlo Vasuljovush
Бабій, Андрій Васильович
Babiy, Andriy Vasuljovush
Bibliographic description (Ukraine): Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт / укл.: П. В. Попович, А. В. Бабій, В. П. Олексюк, О. В. Ферендюк. - Тернопіль: ТНТУ, 2008. - 71 с.
Issue Date: 2008
Date of entry: 6-Jun-2017
Publisher: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: спеціальність 7.090215 „Машини та обладнання сiльськогосподарського виробництва“
Abstract: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції" для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри технічної механіки та сільськогосподарського машинобудування ТНТУ імені Івана Пулюя. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції" для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» схвалені та рекомендовані до друку на засіданні методичної комісії ФХВ.
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools