กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/11059

ชื่อเรื่อง: VOIP трафік комп’ютерних мереж
ชื่อเรื่องอื่นๆ: VOIP traffic networks
ผู้แต่ง: Сасага, С. І.
Осухівська, Галина Михайлівна
Sasaha, S. I.
Osukhivska, H. M.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Сасага С. І. VOIP трафік комп’ютерних мереж / С. І. Сасага, Г. М. Осухівська // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 2. — С. 52. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку).
Bibliographic description (International): Sasaha S. I., Osukhivska H. M. (2015) VOIP trafik kompiuternykh merezh [VOIP traffic networks]. Collection of abstracts Ⅳ International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology" (Tern., 25-26 November 2015), Volume 2, pp. 52 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Collection of abstracts Ⅳ International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology"
Conference/Event: Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Journal/Collection: Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Volume: 2
วันที่เผยแพร่: 25-พฤศ-2015
Date of entry: 18-กุม-2016
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Temporal Coverage: 25-26 листопада 2015 року
25-26 November 2015
UDC: 004.415.5
Page range: 52
Start page: 52
End page: 52
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/11059
Copyright owner: © Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2015
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ConfATMT_2015v2_Sasaha_S_I-VOIP_traffic_networks_52.pdf233,86 kBAdobe PDFดู/เปิด
ConfATMT_2015v2_Sasaha_S_I-VOIP_traffic_networks_52.djvu17,43 kBDjVuดู/เปิด
ConfATMT_2015v2_Sasaha_S_I-VOIP_traffic_networks_52__COVER.jpg209,98 kBJPEGดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น